Sirdal Kyrkje

Salt

 Har du nokon gong helt salt på ei glatt trapp? Reaksjonen kjem med ein gong; det knitrar i isen, og etter ei stund er han smelta. Krafta i dei små saltkorna er enorm. Det er ikkje så mange saltkorna som trengst for å gjere ein stor skilnad! Trappa er igjen trygg å ferdast i.

Salt har óg vore brukt til konservering, og er den eldste og mest nytta metoden me kjenner for å gjera mat haldbar. Dessutan er salt ein god smaksgjevar!

«De er saltet på jorda!» seier Jesus (Matt. 5,13) Er det ei oppmoding om å smelte frosne hjarte? Korleis kan me bidra til «den gode smaken» der me bur og ellers i verda?

God fastetid!

RMS

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)