Sirdal Kyrkje

Babysong

Kvar måndag (med nokre unntak) er det babysong i kyrkjestova ved Tonstad kyrkje. 
Dette er for dei aller minste borna i lag med foreldre/føresette. Me startar kl 10. Tidspunktet justeres eventuelt ut frå sovetider til dei borna som til einkvar tid er med. Gje gjerne tilbakemelding om slikt.

Babysong gjer barn og føresette høve til å vere i lag og bli kjend med andre born og småbornsforeldre.
Me lærer enkle regler og barnesonger av ulikt slag. På babysong får barnet høve til å uttrykkje og utfalde seg musikalsk. Det er eit mål å skape ei felles oppleving gjennom å leike, syngje og utforske saman med barnet sitt. Me håper og at dette kan vere ein fin arena til å treffe andre i same livssituasjon. Kanskje vil nokon avtale å trille ein tur i lag etter lunsj.
 
Ta gjerne kontakt med May Tone Josdal på  413 34 083 ved eventuelle spørsmål!

 
 
 
 
 
 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)