Sirdal Kyrkje

Dette er s utruleg at det m vere sant!

Lresveinen Johannes skildrar julas mysterium med desse orda: Det sanne lyset, som lyser for kvart menneske, kom no til verda. Vi kallar den store hendinga i jula for inkarnasjonen, at Gud vart menneske, fdt som ein av oss i ein stall.

«Husk, nåderike Jesus, eg er årsaka til reisa di»

Dette er større enn tanken vår kan fatta. Kyrkjefader Tertullian seier difor om dette ufattelege som vi no skal feira: «Dette er så utruleg at det må vere sant!»

Kva var det som «det sanne lyset» viste?
Ordet fotografere er sett samen av dei to greske orda «lys» og «skrive». Direkte oversett tyder det «å skrive med lys». Jesus fotograferer Gud! Han teiknar eit sant bilete av korleis Gud er. Det som ikkje var mogleg tidlegare, å sjå Gud, vart no mogleg. Jesus seier om seg sjølv: «Den som har sett meg, har sett Far.»

Johannes skriv difor i evangeliet sitt og breva sine om det han har sett og høyrt. Han såg korleis Jesus møtte menneske med verdigheit. Korleis han førte dei som var utanfor fellesskapen inn i fellesskapen. Dei som kom med skyld, vart tilgjevne og sett fri. Dei som mangla håp, fekk håpet tilbake. Dei som mangla meining, gav han meining i livet. Dette kunne dei sjå med eigne augo. Dei såg at Guds namn er miskunn.
Ei kvinne vart ein gong spurd: «Kva var det som kjenneteikna Jesus?». Ho svarte: «Han snudde aldri andletet sitt bort frå noko menneske.»

Julebodskapet gjev oss bilete av Gud, men det seier òg noko meir. I Mozarts Requiem syng koret: «Husk, nåderike Jesus (pie Jesu), eg er årsaken til reisa di». Det var altså menneska si frelse som var grunnen til at Han som var i opphavet hos Gud, la ut på reisa ned til oss her på jorda! Til hyrdingane på Betlehemsmarkene seier engelen difor: « I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren.» Jesus kom ikkje berre for å gje oss eit bilete av Gud. Han kom for å frelse.
Dette året har vi markert at det er fem hundre år sidan reformasjonen starta. Eit av kjerneorda frå reformasjonen er «trua åleine». Det er ved trua på Jesus at Gud tilbyr oss frelsa si. Ikkje ved vår eigen innsats. Og Jesus oppfordrar oss til å respondere på at han kom til jorda. Sagt med Johannes sin versjon av juleevangeliet:

«Men alle som tok imot han,
dei gav han rett til å bli Guds born,
dei som trur på namnet hans.»


Med ynskje om ei velsigna julehøgtid!   

Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark

 

Koffor synge me aldri salm mi? Omtrent snn var det hun sa det, p en samling i Sirdal p begynnelsen av 80-tallet hvor vi snakket sammen om gudstjenesten. Jeg hadde vrt sokneprest i Sirdal i et par r og ville gjerne ha synspunkter p salmevalget.
Eg skulle gjerne ha sett andletet p mannen og mtt han som skreiv dette. Forteljinga om Jesu fdsel er det vakraste som er skrive. Det er det tettaste, knappaste og det vakraste, sa den verdskjende svenske forfattaren Pr Lagerkvist i ein samtale med Jakob Weidemann ein sein nattetime i Roma. S legg han til: Tenk om det er sant!.
Publiseringsdato: 23.11.2015
"Er det det som er vre menneske?" spr Lillian Flydal i denne ettertanken om gleden over det skapte og nden med den som lider.
...skriv Siri Helland i denne pskeandakten.
Ein trenkkel er ikkje s vakker som ein gullnkkel, men dersom det er den som kan opne dra og ikkje gullnkkelen, s er den mykje meir nyttig, har kyrkjefaderen Augustin sagt.
Perla
Eg har ingen nyttrsforsett, men kanskje eg skal ve meg litt p dette sj meg sjlv gjennom Guds auge?
Betyr vi noko?
Betyr vi noko som menneske? Det er eit grunnleggjande sprsml, skriv biskop Stein Reinertsen i denne juleandakten.
Guds vei til oss
- Budskapet om Jesus er budskapet om Guds vei til menneskene.Dette skriver Andreas Hyland i denne vesle andakten som stod p trykk i Kyrkje og Kultur i Sirdal nr 3/2012.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Neste
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Ndhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga mter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga mter og anna)