Sirdal Kyrkje
Påskefest

Påskefest

Publisert: 13. April 2015
På sundag var det påskefest både i Tonstad kyrkje og i Kvævemoen kapell. Det vart flotte gudstenester med mykje folk og mange barn.

Begge stader var det familiegudsteneste der 4-åringane hadde fått spesiell invitasjon. Det var utdeling av Bibelen for dei små til 4-åringane, og dei gjekk straks i gong med lesinga. På Tonstad deltok Tonstad barnekor og Cantarellene med flott song. Her var det heile seksten 4-åringar som var møtt opp med flotte fargerike fiskar dei hadde teikna heime. Fiskane vart brukt under preika, og borna deltok på ein flott måte. På Kvæven fekk alle borna vere med å fylle garnet med fiskar for at det skulle bli fullt. På Kvæven var det og barnedåp. Det at 4-åringane er spesielt invitert til denne gudstenesta og får utdelt bibel er ein del av trusopplæringsplanen vår. 

Takk for flotte påskefestar! 

Sjå fleire bilete her:

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)