Sirdal Kyrkje
Familiegudsteneste onsdag 13.september om ettermiddagen

Familiegudsteneste onsdag 13.september om ettermiddagen

Publisert: 17. August 2017
Vel møtt til ei fin familiegudsteneste i Tonstad kyrkje onsdag 13.september! Gudsteneste onsdag ettermiddag?

Ja, du las rett!

Onsdag 13.september er du velkomen til familiegudsteneste i Tonstad kyrkje kl 18.15. Dette er ein "Tro og lys" gudsteneste som kvart år blir arrangert i Tonstad kyrkje, i samarbeid med Tro og lys-gruppene i Kvinesdal og Flekkefjord. Det er likevel ikkje ein gudsteneste berre for dei som er med i desse gruppene, men for alle! Dei som har vore tilstades tidlegare kjem gjerne tilbake! 

Tonstad barnekor deltek, og gudstenesta er ved Rolf Eriksen og Kjetil Øygard Eidevik.  Takkofferet går til organisasjonen Barnevakten.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)