Sirdal Kyrkje
Kyrkjelyden sin årsfest 2018

Kyrkjelyden sin årsfest 2018

Publisert: 12. Mars 2018
Kyrkjelyden sin årsfest er i år lagt like etter familiegudstenesta i Tonstad kyrkje søndag 18.mars kl 11.00. Festen byrjar altså med familiegudsteneste kl 11.00, der to barn skal døypast. Det blir utdeling til 4.klassingane, og Tonstad Soul Children skal synge i gudstenesta.

Etter gudstenesta ét vi pizza og kaker saman, før barna har sitt eige opplegg i kjellaren. Oppe blir det song av Sirdal blandakor, glimt frå året som ligg bak, årsmelding og kahoot.

Vel møtt :)

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)