Sirdal Kyrkje
Vellykka agenthelg

Vellykka agenthelg

Publisert: 4. Februar 2011
8 agentar og unge leiarar var med på ei vellukka agenthelg i Kvævemoen kapell 29.-30. januar. Gjennom ulike aktivitetar laurdag og som medhjelapar i gudstenesta på sundag, var dei med på eit spennande prosjekt.

Tårnagenthelg var eit landsomfattanda tiltak, der 8 åringane blei invitert til å vere med. I Øvre Sirdal valte vi å innby alle i småskulen (1.-4. klasse). To 5. klassingar var med som medhjelparar i lag med dei 6 agentane.

Hanne Gallatin og Bjørg Hilde Fidjeland engasjert agentane gjennom ulike aktivitetar, og ungane koste seg. Hanne Gallatin har vore engasjert som kyrkjelydsarbeidar i Sirdal i fem veker, men no reiser ho diverre tilbake til USA, der ho bur og arbeidar til vanleg. Ho gjorde ein flott jobb med Tårnagenthelg, og som medhjelpar og inspirator i korarbeidet, dei vekene ho var her.

Fleire bilete frå Kvævemoen, kan du sjå her:

PØR

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)