Sirdal Kyrkje

Å synge med hjertet!

«Koffor synge me aldri salmå mi?» Omtrent sånn var det hun sa det, på en samling i Sirdal på begynnelsen av 80-tallet hvor vi snakket sammen om gudstjenesten. Jeg hadde vært sokneprest i Sirdal i et par år og ville gjerne ha synspunkter på salmevalget.

 «Salmå mi?» Hvilken var det hun tenkte på? «Å, at jeg kunne min Jesus prise», nr 375 i Salmeboken. Hun fortalte oss hva den salmen hadde betydd for henne. Det ble en fin samtale hvor alle som var til stede, delte noen tanker om salmer som de hadde et spesielt hjerteforhold til. Og jeg fikk en påminnelse om hvor viktig salmevalget i gudstjenesten er.

 Salmene skal velges ut fra søndagens tekster og tema. Men like viktig er det å velge salmer som hjelper oss til å uttrykke vår tro både med ord og melodier som vi kjenner oss hjemme i. Dette er en viktig påminnelse i 2017, i forbindelse med feiringen av reformasjonsjubileet.

 Martin Luthers store visjon var en gudstjeneste med både bibellesning og salmesang på morsmålet. Han skrev om dette i et brev til sin gode venn og medarbeider Georg Spalatin, sannsynligvis i desember 1523: «Nåde og fred. Etter profeters og kirkefedres eksempel tenker jeg på å skape tyske salmer for folket, for at Guds ord kan bli i folket også ved sangens hjelp». Han klaget over mangel på diktere, og utfordret Spalatin til å bidra. Selv kom han, med sine mer enn 40 salmer, til å bidra mer enn de fleste.

 I Luthers salmer merker vi angsten for døden og Guds dom, som var svært utbredt på Luthers tid. Her skinner også hans egen kamp og hans frigjørende oppdagelse igjennom – at man ikke trengte å gjøre seg fortjent til frelse, men blir rettferdiggjort ved troen på Kristus. I «salmå mi» til min gamle venn i Sirdal gjenkjenner vi samme tematikk. «Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden, og mørkets fyrste holdt meg ganske fast» (v.2). Og så det frigjørende budskapet i resten av salmen (v. 3-7), uttrykt som takk og lovprisning: «Ha takk, o Jesus for korsets smerte, for døden og for dine mange sår! Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår

Jeg merker at jeg synger med hjertet mens jeg skriver disse linjer. Lars Oftedals salme fra 1875, med en norsk folketone, er også blitt min salme. Den uttrykker min tro og mitt håp!  

Sindre Eide, sokneprest i Sirdal fra 1979 til 1987

 

En lykt for min fot?
Dersom vi ikke bruker Bibelen som vårt faste referansepunkt, vil våre holdninger endre seg etter hvert som tiden går. Dette skriver Ole Lilleheim i denne andakten.
Hvem følger du?
Den som fylgjer etter meg, skal ikkje vandre i mørket, men ha livsens ljos. (Joh. 8). Over dette bibelverset har Sindre Andre Måen skrevet en andakt. Sindre er jobber som lærer ved Tonstad skole. Han er blant annet med i ledergruppen for Sirdal KRIK.
Ikke bare tro
- Tenk deg den bevegelsen som settes i gang. Matteus reiser seg opp, ser på Jesus, og slår følge. Dette skriver Per Sverre Kvinlaug om i andakten.
 Jul med Guds fred
Julen er Guds nye begynnelse med oss, med menneskeheten. Så det er vanskelig å tenke for stort om julen. Dette skriver blant annet biskop Olav Skjevesland i denne juleandakten.
Omflakkande eller pilegrim?
- "Gud kallar oss til oppbrot slik han kalla Abraham". Dette skriver sokneprest Flydal om i andakten.
Det gode livet
Hva er i ferd med å skje med vårt samfunn og hva blir konsekvensene? Egil Netland skriver om det "gode livet" i andakten.
"Ingenting betyr meir for Gud enn å få eiga deg." Dette skriv Anne Turid S. Garnica i denne andakten. Hun tar utgangspunkt i likninga om den verdifulle perla i åkeren.
Smak og kjenn at Herren er god!
- Gåva ligg der ferdig. Gud spør ikkje etter vitnemål og CV.Dette skriv mellom anna Gerd Signy Haughom i denne andakta.
Den setningen jeg nå vil sitere er hentet fra en tillitssalme av Kong David, Salme 23: "Herren er min hyrde". Alle har vi en reell mulighet til å oppleve sannheten i disse fire ordene, skriver seniorprest i Lister prosti, L. Yngvar Henriksen i denne andakten. Han skal ha to gudstjenester i Sirdal i sommer.
På vei med hyrdehjelp
- "Det er viktig å ha en hyrde, og vite hvem denne hyrden er".
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)