Sirdal Kyrkje

Å synge med hjertet!

«Koffor synge me aldri salmå mi?» Omtrent sånn var det hun sa det, på en samling i Sirdal på begynnelsen av 80-tallet hvor vi snakket sammen om gudstjenesten. Jeg hadde vært sokneprest i Sirdal i et par år og ville gjerne ha synspunkter på salmevalget.

 «Salmå mi?» Hvilken var det hun tenkte på? «Å, at jeg kunne min Jesus prise», nr 375 i Salmeboken. Hun fortalte oss hva den salmen hadde betydd for henne. Det ble en fin samtale hvor alle som var til stede, delte noen tanker om salmer som de hadde et spesielt hjerteforhold til. Og jeg fikk en påminnelse om hvor viktig salmevalget i gudstjenesten er.

 Salmene skal velges ut fra søndagens tekster og tema. Men like viktig er det å velge salmer som hjelper oss til å uttrykke vår tro både med ord og melodier som vi kjenner oss hjemme i. Dette er en viktig påminnelse i 2017, i forbindelse med feiringen av reformasjonsjubileet.

 Martin Luthers store visjon var en gudstjeneste med både bibellesning og salmesang på morsmålet. Han skrev om dette i et brev til sin gode venn og medarbeider Georg Spalatin, sannsynligvis i desember 1523: «Nåde og fred. Etter profeters og kirkefedres eksempel tenker jeg på å skape tyske salmer for folket, for at Guds ord kan bli i folket også ved sangens hjelp». Han klaget over mangel på diktere, og utfordret Spalatin til å bidra. Selv kom han, med sine mer enn 40 salmer, til å bidra mer enn de fleste.

 I Luthers salmer merker vi angsten for døden og Guds dom, som var svært utbredt på Luthers tid. Her skinner også hans egen kamp og hans frigjørende oppdagelse igjennom – at man ikke trengte å gjøre seg fortjent til frelse, men blir rettferdiggjort ved troen på Kristus. I «salmå mi» til min gamle venn i Sirdal gjenkjenner vi samme tematikk. «Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden, og mørkets fyrste holdt meg ganske fast» (v.2). Og så det frigjørende budskapet i resten av salmen (v. 3-7), uttrykt som takk og lovprisning: «Ha takk, o Jesus for korsets smerte, for døden og for dine mange sår! Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår

Jeg merker at jeg synger med hjertet mens jeg skriver disse linjer. Lars Oftedals salme fra 1875, med en norsk folketone, er også blitt min salme. Den uttrykker min tro og mitt håp!  

Sindre Eide, sokneprest i Sirdal fra 1979 til 1987

 

”Evangeliet, en Guds kraft
"Den kraftkilden som Guds evangelium er, vil alltid være den samme", skriver Ruth Lillian Hompland i denne andakten.
Stein eller katadraler
- Tenk det! Det hele begynte med elleve, redde menn, som satt igjen etter at Jesus var død. Dette skriver Per Øistein Rogstad i denne vesle andakten. Andakten handler også om forskjellen på å hugge stein og bygge katedraler.
Et himmelblikk
På samme måte som det å stå på en fjelltopp og speide utover, kan gi oss nye perspektiver. Slik kan disse fjellmøtene i Jesu liv også gi oss innblikk i hvem han var og er, et himmelblikk på hva han har lovet oss og et utblikk til menneskene omkring oss.
- Fred være med dere
-Tvileren er regnet med. Vi kommer ikke videre om vi ikke stiller våre spørsmål om livet. Dette skriver Per Sverre Kvinlaug i andakten.
Kjærleiken vann over døden
Der skal bli fint å ha gudstenester i Sirdal i påska, få vera med å peika på det store som hende då Jesus sin kjærleik til oss menneske vann over døden. Dette skriv påskepresten i Øvre Sirdal Johannes Pettersen i denne andakten.
Å følge etter Jesus
”La oss i tiden fremover følge Jesus på hans vei opp mot Jerusalem, og tenke på hans kjærlighet som var så stor at han frivillig gav sitt liv på korset for vår skyld." Dette skriver Per Sverre Kvinlaug i andakten.
Ei helsing frå det 4. århundre
- Dette er ei velsigning som gjev von og trøyst. Dette skriv Per Øistein Rogstad i andakten.
... han skal veien finne ...
For egen del oppleves det godt å ha noe som er både utenfor meg og større enn meg, når katastrofene rammer.
Evangeliet om den nære Gud
- Den Gud som julenatt bøyde seg helt ned til oss i Jesus Kristus, han er det også som fortsatt kommer helt ned og tenner troen i vårt hjerte. Dette skriver biskop Olav Skjevesland i denne juleandakten.
Den store forteljinga og den lille
Vanlegvis er ei forteljing avslutta i fortid. Den bibelske forteljinga er annaleis. Ho avsluttar framtida. Dette skriv sokneprest Sigurd Flydal i denne andakta.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)