Sirdal Kyrkje

Å synge med hjertet!

«Koffor synge me aldri salmå mi?» Omtrent sånn var det hun sa det, på en samling i Sirdal på begynnelsen av 80-tallet hvor vi snakket sammen om gudstjenesten. Jeg hadde vært sokneprest i Sirdal i et par år og ville gjerne ha synspunkter på salmevalget.

 «Salmå mi?» Hvilken var det hun tenkte på? «Å, at jeg kunne min Jesus prise», nr 375 i Salmeboken. Hun fortalte oss hva den salmen hadde betydd for henne. Det ble en fin samtale hvor alle som var til stede, delte noen tanker om salmer som de hadde et spesielt hjerteforhold til. Og jeg fikk en påminnelse om hvor viktig salmevalget i gudstjenesten er.

 Salmene skal velges ut fra søndagens tekster og tema. Men like viktig er det å velge salmer som hjelper oss til å uttrykke vår tro både med ord og melodier som vi kjenner oss hjemme i. Dette er en viktig påminnelse i 2017, i forbindelse med feiringen av reformasjonsjubileet.

 Martin Luthers store visjon var en gudstjeneste med både bibellesning og salmesang på morsmålet. Han skrev om dette i et brev til sin gode venn og medarbeider Georg Spalatin, sannsynligvis i desember 1523: «Nåde og fred. Etter profeters og kirkefedres eksempel tenker jeg på å skape tyske salmer for folket, for at Guds ord kan bli i folket også ved sangens hjelp». Han klaget over mangel på diktere, og utfordret Spalatin til å bidra. Selv kom han, med sine mer enn 40 salmer, til å bidra mer enn de fleste.

 I Luthers salmer merker vi angsten for døden og Guds dom, som var svært utbredt på Luthers tid. Her skinner også hans egen kamp og hans frigjørende oppdagelse igjennom – at man ikke trengte å gjøre seg fortjent til frelse, men blir rettferdiggjort ved troen på Kristus. I «salmå mi» til min gamle venn i Sirdal gjenkjenner vi samme tematikk. «Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden, og mørkets fyrste holdt meg ganske fast» (v.2). Og så det frigjørende budskapet i resten av salmen (v. 3-7), uttrykt som takk og lovprisning: «Ha takk, o Jesus for korsets smerte, for døden og for dine mange sår! Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår

Jeg merker at jeg synger med hjertet mens jeg skriver disse linjer. Lars Oftedals salme fra 1875, med en norsk folketone, er også blitt min salme. Den uttrykker min tro og mitt håp!  

Sindre Eide, sokneprest i Sirdal fra 1979 til 1987

 

Livbøyen - han gjer ein skilnad på liv og død, skriv Brynhild Berg i denne vesle andakta. Den kan du også lese i Kyrkje og kultur i Sirdal nr 2/2012.
Salt
Det er ikkje så mange saltkorna som trengst for å gjere ein stor skilnad, skriv Ragnhild Maria Sandvik i denne vesle fasteandakten.
Du verda kor glad Gud er i ongan sine, skriv Tore Haughom i denne lille andakten.
Stående buffé
Han tilbyr sine gaver. Gratis! Dette skriver Anne Lise Myre Nilsen om i denne lille andakten. Hun er barne- og familiearbeider i Norsk Luthersk Misjonssamband, og er vokst opp på Sinnes.
Dele gode ting
Det er onsdag kveld og øving i barnekoret. ”Hva kan jeg takke Gud for?” syng barna med ivrige stemmer, og songen gjev svaret:”Alt som du er glad for kan du takke for.” Dette skriv Ragnhild Maria Sanvdvik i denne vesle andakten. Ho starta som kyrkjelydsarbeidar i Sirdal i haust.
Lasarus
Men kva teikn var det Lasarus fekk? Jo, i første omgang dette ufattelege. Han hadde fått livet. Dette skriv mellom anna sokneprest Sigurd Flydal i denne vesle andakten.
Velkomen heim
- Berre eit kjærleg og rungande: Velkomen heim, skriv Inger Solveig Høyland i denne vesle andakten. Ho har tatt til som kyrkjelydsarbeidar i Sirdal no i haust.
Begynn med meg
Publiseringsdato: 10.08.2011
Begynn med meg, skriver Paul Daasvand i denne lille andakten. Våren 2011 var han vikarprest i Sirdal.
Gud slipper ikke taket, selv om vi mennesker kan gjøre det, skriver Brynhild Berg i den vesle andakten.
"Gi sitt liv som løsepenge for mange", dette skriv dagleg leiar Per Øistein Rogstad om i denne lille andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)