Sirdal Kyrkje

Å synge med hjertet!

«Koffor synge me aldri salmå mi?» Omtrent sånn var det hun sa det, på en samling i Sirdal på begynnelsen av 80-tallet hvor vi snakket sammen om gudstjenesten. Jeg hadde vært sokneprest i Sirdal i et par år og ville gjerne ha synspunkter på salmevalget.

 «Salmå mi?» Hvilken var det hun tenkte på? «Å, at jeg kunne min Jesus prise», nr 375 i Salmeboken. Hun fortalte oss hva den salmen hadde betydd for henne. Det ble en fin samtale hvor alle som var til stede, delte noen tanker om salmer som de hadde et spesielt hjerteforhold til. Og jeg fikk en påminnelse om hvor viktig salmevalget i gudstjenesten er.

 Salmene skal velges ut fra søndagens tekster og tema. Men like viktig er det å velge salmer som hjelper oss til å uttrykke vår tro både med ord og melodier som vi kjenner oss hjemme i. Dette er en viktig påminnelse i 2017, i forbindelse med feiringen av reformasjonsjubileet.

 Martin Luthers store visjon var en gudstjeneste med både bibellesning og salmesang på morsmålet. Han skrev om dette i et brev til sin gode venn og medarbeider Georg Spalatin, sannsynligvis i desember 1523: «Nåde og fred. Etter profeters og kirkefedres eksempel tenker jeg på å skape tyske salmer for folket, for at Guds ord kan bli i folket også ved sangens hjelp». Han klaget over mangel på diktere, og utfordret Spalatin til å bidra. Selv kom han, med sine mer enn 40 salmer, til å bidra mer enn de fleste.

 I Luthers salmer merker vi angsten for døden og Guds dom, som var svært utbredt på Luthers tid. Her skinner også hans egen kamp og hans frigjørende oppdagelse igjennom – at man ikke trengte å gjøre seg fortjent til frelse, men blir rettferdiggjort ved troen på Kristus. I «salmå mi» til min gamle venn i Sirdal gjenkjenner vi samme tematikk. «Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden, og mørkets fyrste holdt meg ganske fast» (v.2). Og så det frigjørende budskapet i resten av salmen (v. 3-7), uttrykt som takk og lovprisning: «Ha takk, o Jesus for korsets smerte, for døden og for dine mange sår! Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår

Jeg merker at jeg synger med hjertet mens jeg skriver disse linjer. Lars Oftedals salme fra 1875, med en norsk folketone, er også blitt min salme. Den uttrykker min tro og mitt håp!  

Sindre Eide, sokneprest i Sirdal fra 1979 til 1987

 

Jesus så de fem vennenes tro. Han så de som bar, og han så mannen som ble båret. Med noen små ord endrer Jesus situasjonen. Dette skriver nettprest Idun Strøm Sefland i denne andakten.
Liten, men god som gull
Bibelen seier at du og eg er skapt til å ha samfunn med Gud, dette skriv Anne Turid Solberg Garnica mellom anna om i denne vesle andakten.
Land, land høyr Herrens ord
Å høyra Herrens ord var ein sjølvsagt del av livet i min oppvekst, skriv Ester Tjøhom i Til ettertanke.
Tryggare kan ingen vara
Mange opplever mye utrygghet i hverdagen, og oppvekst og livskvalitet blir forringet. Blant annet dette skriver Egil Netland om i denne andakten.
Fullkommen fri
”Derfor kan vi, helt ufortjent, komme til ham og få tilgivelse når vi trenger det”. Dette skriver Solveig Tonstad om i andakten. Solveig går på Tryggheim VGS.
Kongenes Konge
"..la Hans vilje skje gjennom vår livsvandring her på jord". Dette skriver Ann-Karin Sele om i andakten.
Ingen som Jesus
Det er godt å vite at same kva vi måtte kjempe med av problem og utfordringar, så kjenner Jesus til det, skriv Gerd Signy i denne lille andakten i tilknytning til sangen "Ingen som Jesus".
Da forhenget revnet
Jesu død førte til at dette forhenget revnet. Dette skriver dagleg leiar om i denne lille andakten.
Raushet er gull
Jesus var en raus person. Han møtte sine disipler, sine omgivelser og til og med sine fiender med rundhåndet kjærlighet og omsorg. Og hvem er rausere enn den som setter sitt liv til for sine venner? Dette skriver Roald Guttormsen i andakten.
Eit gratis tilbod som er ekte
”Ta imot tilbodet her og nå, ganske enkelt ved å seia ja til Jesus!” Dette skriv Olav Heggdal, pastor i Filadelfia på Tonstad, i denne andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)