Sirdal Kyrkje

Å synge med hjertet!

«Koffor synge me aldri salmå mi?» Omtrent sånn var det hun sa det, på en samling i Sirdal på begynnelsen av 80-tallet hvor vi snakket sammen om gudstjenesten. Jeg hadde vært sokneprest i Sirdal i et par år og ville gjerne ha synspunkter på salmevalget.

 «Salmå mi?» Hvilken var det hun tenkte på? «Å, at jeg kunne min Jesus prise», nr 375 i Salmeboken. Hun fortalte oss hva den salmen hadde betydd for henne. Det ble en fin samtale hvor alle som var til stede, delte noen tanker om salmer som de hadde et spesielt hjerteforhold til. Og jeg fikk en påminnelse om hvor viktig salmevalget i gudstjenesten er.

 Salmene skal velges ut fra søndagens tekster og tema. Men like viktig er det å velge salmer som hjelper oss til å uttrykke vår tro både med ord og melodier som vi kjenner oss hjemme i. Dette er en viktig påminnelse i 2017, i forbindelse med feiringen av reformasjonsjubileet.

 Martin Luthers store visjon var en gudstjeneste med både bibellesning og salmesang på morsmålet. Han skrev om dette i et brev til sin gode venn og medarbeider Georg Spalatin, sannsynligvis i desember 1523: «Nåde og fred. Etter profeters og kirkefedres eksempel tenker jeg på å skape tyske salmer for folket, for at Guds ord kan bli i folket også ved sangens hjelp». Han klaget over mangel på diktere, og utfordret Spalatin til å bidra. Selv kom han, med sine mer enn 40 salmer, til å bidra mer enn de fleste.

 I Luthers salmer merker vi angsten for døden og Guds dom, som var svært utbredt på Luthers tid. Her skinner også hans egen kamp og hans frigjørende oppdagelse igjennom – at man ikke trengte å gjøre seg fortjent til frelse, men blir rettferdiggjort ved troen på Kristus. I «salmå mi» til min gamle venn i Sirdal gjenkjenner vi samme tematikk. «Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden, og mørkets fyrste holdt meg ganske fast» (v.2). Og så det frigjørende budskapet i resten av salmen (v. 3-7), uttrykt som takk og lovprisning: «Ha takk, o Jesus for korsets smerte, for døden og for dine mange sår! Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår

Jeg merker at jeg synger med hjertet mens jeg skriver disse linjer. Lars Oftedals salme fra 1875, med en norsk folketone, er også blitt min salme. Den uttrykker min tro og mitt håp!  

Sindre Eide, sokneprest i Sirdal fra 1979 til 1987

 

Gud har aldri forlatt oss
- Når vi føler oss sviktet og forlatt stemmer det ikke, Gud har aldri forlatt oss og kommer aldri til å gjøre det. Dette skriver Ole Lilleheim i denne lille andakten.
Ved rennande bekker
Han er lik eit tre planta ved rennande bekkar. Dette verset er utgangspunkt for denne vesle andakten av dagleg leiar Per Øistein Rogstad.
Et rollebytte
Vi går hver dag inn og ut av ulike roller. Kollega, pappa, ektemann, arbeidsgiver, nabo. De fleste rollebyttene går greit, og vi tenker ikke så nøye over det. Men det er ikke alltid slik. Dette skriver Odd Eidner om i andakten.
Jula er meir
Difor vart Jesus Kristus menneske for å gjere det heilt klårt kven vi er: menneske som Gud ikkje vil miste, men knyte til seg i tillit. Dette skriv mellom anna biskop Olav Skjevesland i denne juleandakten.
Vi skal vere her
Studieturen til Syria var innhaldsrik for blant anna Sigurd Flydal som var ein av fleire deltakarar.
Guds omtanke og kjærleik
- "Kanskje noko som er like viktig som at sjukdommen forsvann. Jesus tok på mannen!". Dette skriv Tove Lindefjell Helle om i andakten.
Må ha det, bare må ha det
”Han vil gi oss det aller beste, og fylle livene våre med sin kjærlighet.” Dette skriver Tormod Helland i denne andakten.
På toppen av fjellet
Men den Gud som er med deg, på toppen av fjellet. Han er der også, i den dypeste dal. På den Gud som du tror på, når dagene skinner. Han er der også i den mørkeste natt. Slik lyder det i ei song som Per Sverre Kvinlaug skriver om i andakten.
Du er elsket
Er jeg elsket? Er du elsket? Slik spør Dagny Irene Tonstad i andakten.
Landet åt dei levande
Salme 116,9 Eg får ferdas for Herrens åsyn i landet åt dei levande. Det er sokneprest Sigurd Flydal som har skrevet denne andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)