Sirdal Kyrkje

Å synge med hjertet!

«Koffor synge me aldri salmå mi?» Omtrent sånn var det hun sa det, på en samling i Sirdal på begynnelsen av 80-tallet hvor vi snakket sammen om gudstjenesten. Jeg hadde vært sokneprest i Sirdal i et par år og ville gjerne ha synspunkter på salmevalget.

 «Salmå mi?» Hvilken var det hun tenkte på? «Å, at jeg kunne min Jesus prise», nr 375 i Salmeboken. Hun fortalte oss hva den salmen hadde betydd for henne. Det ble en fin samtale hvor alle som var til stede, delte noen tanker om salmer som de hadde et spesielt hjerteforhold til. Og jeg fikk en påminnelse om hvor viktig salmevalget i gudstjenesten er.

 Salmene skal velges ut fra søndagens tekster og tema. Men like viktig er det å velge salmer som hjelper oss til å uttrykke vår tro både med ord og melodier som vi kjenner oss hjemme i. Dette er en viktig påminnelse i 2017, i forbindelse med feiringen av reformasjonsjubileet.

 Martin Luthers store visjon var en gudstjeneste med både bibellesning og salmesang på morsmålet. Han skrev om dette i et brev til sin gode venn og medarbeider Georg Spalatin, sannsynligvis i desember 1523: «Nåde og fred. Etter profeters og kirkefedres eksempel tenker jeg på å skape tyske salmer for folket, for at Guds ord kan bli i folket også ved sangens hjelp». Han klaget over mangel på diktere, og utfordret Spalatin til å bidra. Selv kom han, med sine mer enn 40 salmer, til å bidra mer enn de fleste.

 I Luthers salmer merker vi angsten for døden og Guds dom, som var svært utbredt på Luthers tid. Her skinner også hans egen kamp og hans frigjørende oppdagelse igjennom – at man ikke trengte å gjøre seg fortjent til frelse, men blir rettferdiggjort ved troen på Kristus. I «salmå mi» til min gamle venn i Sirdal gjenkjenner vi samme tematikk. «Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden, og mørkets fyrste holdt meg ganske fast» (v.2). Og så det frigjørende budskapet i resten av salmen (v. 3-7), uttrykt som takk og lovprisning: «Ha takk, o Jesus for korsets smerte, for døden og for dine mange sår! Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår

Jeg merker at jeg synger med hjertet mens jeg skriver disse linjer. Lars Oftedals salme fra 1875, med en norsk folketone, er også blitt min salme. Den uttrykker min tro og mitt håp!  

Sindre Eide, sokneprest i Sirdal fra 1979 til 1987

 

Be, så skal dere få
Denne plakataen har vi hengende på kontoret. Det kan være en liten påminnelse til oss voksne om den barnlige tilliten til Gud som Jesus snakket om. Dette skriver Per Øistein Rogstad i denne lille andakten.
De ble overrumplet
Påskemorgen kom overraskende på sørgende kvinner og fortvilte disipler. Det skriver Torbjørn Hestnes i denne andakten. Han skal ha være påskeprest i Øvre Sirdal i påsken. Han har gudstjenestene i Lunde kyrkje og Kvævemoen kapell, i tillegg skal han også ha friluftsgudstjeneste på Kvinen turiststasjon på langfredag.
Drømmen om noe godt
Har du gått langt noen gang? Skikkelig, skikkelig langt? Så langt at du tenkte ”nå klarer jeg ikke å gå lenger, jeg er så sliten”. Dette skriver Ingvild Mydske Fallegård,kapellan i Oppegård, blant annet i denne andakten.
Sangen om Jesus skaper forandring og håp
Gjennom sangen om Jesus fann ho sin frelsar. Dette fortel Olav Heggdal om i denne andakten. Han tar utgangspunkt i den kjende sange, "La meg få høre om Jesus".
Jesus held når livet røyner på
”Jula er meir enn luftig idyll. Jula handlar om jordnær realisme.” Dette skriv biskop Olav Skjevesland i denne juleandakten.
Jesus er sterkast
- Han er ikkje berre sterkare enn naturkreftene, han er òg sterkare enn døden. Dette skriver Georg Stensland i denne andakten. Stensland er misjonskandidat for NLM og skal reise til Indonesia om eit par år. Grunnen til at han no bur på Tonstad, er at han for tida er ungdomsarbeidar i Flekkefjord og omegn felleslag av NLM Stavanger i 50 %.
Glede i Herren
- Vær ikke bekymret; du har Herren, han bærer dine bekymringer. Dette skriver Dagny Irene Tonstad i denne andakten. Hun reiser for tiden som ettåring i barnearbeidet for Norsk Luthersk Misjonssamband. Hovedbasen er Tonstadli ungdomssenter, men hun besøker også barnegrupper i området.
O bli hos meg
O bli hos meg er kanskje en av verdens mest kjente salmer. I denne lille andakten har vi hentet fram historien som Gunnar Bonsaksen har skrevet om sangen i sangboka Syng med!
- Stadig nye mennesker kommer til tro på mannen fra Nasaret, 2000 år etter at han ble korsfestet på Golgata. Dette skriver blant annet Jørgen Tjørhom i denne andakten.
Brevet fra ham
Kanskje noen og hver av oss kunne ha godt av å lese dette i en tid hvor snart ingen har tid, skriver Olav Heggdal i andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)