Sirdal Kyrkje

Å synge med hjertet!

«Koffor synge me aldri salmå mi?» Omtrent sånn var det hun sa det, på en samling i Sirdal på begynnelsen av 80-tallet hvor vi snakket sammen om gudstjenesten. Jeg hadde vært sokneprest i Sirdal i et par år og ville gjerne ha synspunkter på salmevalget.

 «Salmå mi?» Hvilken var det hun tenkte på? «Å, at jeg kunne min Jesus prise», nr 375 i Salmeboken. Hun fortalte oss hva den salmen hadde betydd for henne. Det ble en fin samtale hvor alle som var til stede, delte noen tanker om salmer som de hadde et spesielt hjerteforhold til. Og jeg fikk en påminnelse om hvor viktig salmevalget i gudstjenesten er.

 Salmene skal velges ut fra søndagens tekster og tema. Men like viktig er det å velge salmer som hjelper oss til å uttrykke vår tro både med ord og melodier som vi kjenner oss hjemme i. Dette er en viktig påminnelse i 2017, i forbindelse med feiringen av reformasjonsjubileet.

 Martin Luthers store visjon var en gudstjeneste med både bibellesning og salmesang på morsmålet. Han skrev om dette i et brev til sin gode venn og medarbeider Georg Spalatin, sannsynligvis i desember 1523: «Nåde og fred. Etter profeters og kirkefedres eksempel tenker jeg på å skape tyske salmer for folket, for at Guds ord kan bli i folket også ved sangens hjelp». Han klaget over mangel på diktere, og utfordret Spalatin til å bidra. Selv kom han, med sine mer enn 40 salmer, til å bidra mer enn de fleste.

 I Luthers salmer merker vi angsten for døden og Guds dom, som var svært utbredt på Luthers tid. Her skinner også hans egen kamp og hans frigjørende oppdagelse igjennom – at man ikke trengte å gjøre seg fortjent til frelse, men blir rettferdiggjort ved troen på Kristus. I «salmå mi» til min gamle venn i Sirdal gjenkjenner vi samme tematikk. «Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden, og mørkets fyrste holdt meg ganske fast» (v.2). Og så det frigjørende budskapet i resten av salmen (v. 3-7), uttrykt som takk og lovprisning: «Ha takk, o Jesus for korsets smerte, for døden og for dine mange sår! Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår

Jeg merker at jeg synger med hjertet mens jeg skriver disse linjer. Lars Oftedals salme fra 1875, med en norsk folketone, er også blitt min salme. Den uttrykker min tro og mitt håp!  

Sindre Eide, sokneprest i Sirdal fra 1979 til 1987

 

Hvordan kan man ta rett vare på dagene? Livet byr jo på så mye positivt og godt, så hvilke valg skal jeg ta i hverdagen? Hva er viktigst for meg? Disse spørsmålene og flere til stiller Brynhild Berg i denne lille andakten.
- Troen min handler ikke bare om hva jeg tenker om Gud og de tingene, men også om hva jeg tenker om meg selv og mitt eget liv i denne verden, skriver Prost i Lister prosti, Svein Fink, i andakten.
Grågås
- Det hjelper ikke å legge en kubbe i ovnen når frosten sitter i sjela, skriver Vidar Bergsland i andakten. Bergsland er pastor i Ålgård baptistmenighet og skal vere med og undervise på Alpha-kurs på Lunde skule i haust.
Gud lever, regner vi med ham?
La ikke denne velsignelsen være noe som fører oss vekk fra Gud, men noe som skaper takk og lovsang til Gud. Dette skriver Ole Lilleheim i denne lille andakten
Den blomstertid som nå kommer
Svenskene sin mest elskede sommersalme er Den blomstertid som når kommer.
Nytt liv av daude gror
- Våren er derfor også et flott bilde på hva som er kjernen i det kristne budskapet. Dette skriver blant annet dagleg leiar Per Øistein Rogstad i denne andakten.
Løftene kan ikke svikte
- Når du les eit løfte i Bibelen, då er det Gud som talar.Dette skriv Olav Heggdal, pastor i pinsemenigheten Filadelfia på Tonstad i denne andakten.
Hyrden
Jesus sier: Jeg er den gode hyrde. Dette er temaet for denne betraktningen som er skrevet av Camilla Stueli.
Påskekrim, påskeegg, påskeharer og mykje meir
Påskeprest i Sirdal, Jeffrey Fred Huseby, skriver om verdenshistoriens mest dramatiske øyeblikk i sin andakt.
Tid for faste
Kanskje kan denne fastetida hjelpa meg til å rette blikket meir utover? Det er så lett å la blikket falla nedover. Dette skriver Per Sverre Kvinlaug om i andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)