Sirdal Kyrkje

"Pippi sin påskesang"

«Og jula varer helt til påske! Nei det er ikke sant, nei det er ikke sant. For der imellom kommer fasten!»

 

Det var gjennom filmen om Pippi at jeg for første gang begynte å tenke på sammenhengen mellom julefeiringen og påskehøytiden. Jeg skjønte ikke hva fasten var, men puttet penger på den lilla fastebøssen vi fikk utdelt i kirken. Vi lagde fastelavnsris og malte påskeegg på skolen. På søndagsskolen tegnet vi grønne palmegrener og den tomme graven.

 

Å lære påskebudskapet gjennom tegning, form og farge er viktig. Symboler fra evangeliet dryppes inn i hverdagen vår og kan skape en dypere forståelse av løftet om frelse til alle mennesker, selv om vi bare forstår det stykkevis og delt.

 

Fastetidens mål er å skape rom for bønn, stillhet og bibellesing. I fasten skal jeg gruble på kontrasten mellom Pippis fraværende far som seilte jorden rundt, og vitnesbyrdet om Gud vår Far som er alle steder til samme tid, og mer nærværende enn vi kan fatte.

 

Slik Jesus sa det selv: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Matt 28, 20.

 

God påske!

Anne Margrethe Ree Sunde
påskeprest i Øvre Sirdal

 

En lykt for min fot?
Dersom vi ikke bruker Bibelen som vårt faste referansepunkt, vil våre holdninger endre seg etter hvert som tiden går. Dette skriver Ole Lilleheim i denne andakten.
Hvem følger du?
Den som fylgjer etter meg, skal ikkje vandre i mørket, men ha livsens ljos. (Joh. 8). Over dette bibelverset har Sindre Andre Måen skrevet en andakt. Sindre er jobber som lærer ved Tonstad skole. Han er blant annet med i ledergruppen for Sirdal KRIK.
Ikke bare tro
- Tenk deg den bevegelsen som settes i gang. Matteus reiser seg opp, ser på Jesus, og slår følge. Dette skriver Per Sverre Kvinlaug om i andakten.
 Jul med Guds fred
Julen er Guds nye begynnelse med oss, med menneskeheten. Så det er vanskelig å tenke for stort om julen. Dette skriver blant annet biskop Olav Skjevesland i denne juleandakten.
Omflakkande eller pilegrim?
- "Gud kallar oss til oppbrot slik han kalla Abraham". Dette skriver sokneprest Flydal om i andakten.
Det gode livet
Hva er i ferd med å skje med vårt samfunn og hva blir konsekvensene? Egil Netland skriver om det "gode livet" i andakten.
"Ingenting betyr meir for Gud enn å få eiga deg." Dette skriv Anne Turid S. Garnica i denne andakten. Hun tar utgangspunkt i likninga om den verdifulle perla i åkeren.
Smak og kjenn at Herren er god!
- Gåva ligg der ferdig. Gud spør ikkje etter vitnemål og CV.Dette skriv mellom anna Gerd Signy Haughom i denne andakta.
Den setningen jeg nå vil sitere er hentet fra en tillitssalme av Kong David, Salme 23: "Herren er min hyrde". Alle har vi en reell mulighet til å oppleve sannheten i disse fire ordene, skriver seniorprest i Lister prosti, L. Yngvar Henriksen i denne andakten. Han skal ha to gudstjenester i Sirdal i sommer.
På vei med hyrdehjelp
- "Det er viktig å ha en hyrde, og vite hvem denne hyrden er".
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)