Sirdal Kyrkje

"Pippi sin påskesang"

«Og jula varer helt til påske! Nei det er ikke sant, nei det er ikke sant. For der imellom kommer fasten!»

 

Det var gjennom filmen om Pippi at jeg for første gang begynte å tenke på sammenhengen mellom julefeiringen og påskehøytiden. Jeg skjønte ikke hva fasten var, men puttet penger på den lilla fastebøssen vi fikk utdelt i kirken. Vi lagde fastelavnsris og malte påskeegg på skolen. På søndagsskolen tegnet vi grønne palmegrener og den tomme graven.

 

Å lære påskebudskapet gjennom tegning, form og farge er viktig. Symboler fra evangeliet dryppes inn i hverdagen vår og kan skape en dypere forståelse av løftet om frelse til alle mennesker, selv om vi bare forstår det stykkevis og delt.

 

Fastetidens mål er å skape rom for bønn, stillhet og bibellesing. I fasten skal jeg gruble på kontrasten mellom Pippis fraværende far som seilte jorden rundt, og vitnesbyrdet om Gud vår Far som er alle steder til samme tid, og mer nærværende enn vi kan fatte.

 

Slik Jesus sa det selv: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Matt 28, 20.

 

God påske!

Anne Margrethe Ree Sunde
påskeprest i Øvre Sirdal

 

”Evangeliet, en Guds kraft
"Den kraftkilden som Guds evangelium er, vil alltid være den samme", skriver Ruth Lillian Hompland i denne andakten.
Stein eller katadraler
- Tenk det! Det hele begynte med elleve, redde menn, som satt igjen etter at Jesus var død. Dette skriver Per Øistein Rogstad i denne vesle andakten. Andakten handler også om forskjellen på å hugge stein og bygge katedraler.
Et himmelblikk
På samme måte som det å stå på en fjelltopp og speide utover, kan gi oss nye perspektiver. Slik kan disse fjellmøtene i Jesu liv også gi oss innblikk i hvem han var og er, et himmelblikk på hva han har lovet oss og et utblikk til menneskene omkring oss.
- Fred være med dere
-Tvileren er regnet med. Vi kommer ikke videre om vi ikke stiller våre spørsmål om livet. Dette skriver Per Sverre Kvinlaug i andakten.
Kjærleiken vann over døden
Der skal bli fint å ha gudstenester i Sirdal i påska, få vera med å peika på det store som hende då Jesus sin kjærleik til oss menneske vann over døden. Dette skriv påskepresten i Øvre Sirdal Johannes Pettersen i denne andakten.
Å følge etter Jesus
”La oss i tiden fremover følge Jesus på hans vei opp mot Jerusalem, og tenke på hans kjærlighet som var så stor at han frivillig gav sitt liv på korset for vår skyld." Dette skriver Per Sverre Kvinlaug i andakten.
Ei helsing frå det 4. århundre
- Dette er ei velsigning som gjev von og trøyst. Dette skriv Per Øistein Rogstad i andakten.
... han skal veien finne ...
For egen del oppleves det godt å ha noe som er både utenfor meg og større enn meg, når katastrofene rammer.
Evangeliet om den nære Gud
- Den Gud som julenatt bøyde seg helt ned til oss i Jesus Kristus, han er det også som fortsatt kommer helt ned og tenner troen i vårt hjerte. Dette skriver biskop Olav Skjevesland i denne juleandakten.
Den store forteljinga og den lille
Vanlegvis er ei forteljing avslutta i fortid. Den bibelske forteljinga er annaleis. Ho avsluttar framtida. Dette skriv sokneprest Sigurd Flydal i denne andakta.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)