Sirdal Kyrkje

"Pippi sin påskesang"

«Og jula varer helt til påske! Nei det er ikke sant, nei det er ikke sant. For der imellom kommer fasten!»

 

Det var gjennom filmen om Pippi at jeg for første gang begynte å tenke på sammenhengen mellom julefeiringen og påskehøytiden. Jeg skjønte ikke hva fasten var, men puttet penger på den lilla fastebøssen vi fikk utdelt i kirken. Vi lagde fastelavnsris og malte påskeegg på skolen. På søndagsskolen tegnet vi grønne palmegrener og den tomme graven.

 

Å lære påskebudskapet gjennom tegning, form og farge er viktig. Symboler fra evangeliet dryppes inn i hverdagen vår og kan skape en dypere forståelse av løftet om frelse til alle mennesker, selv om vi bare forstår det stykkevis og delt.

 

Fastetidens mål er å skape rom for bønn, stillhet og bibellesing. I fasten skal jeg gruble på kontrasten mellom Pippis fraværende far som seilte jorden rundt, og vitnesbyrdet om Gud vår Far som er alle steder til samme tid, og mer nærværende enn vi kan fatte.

 

Slik Jesus sa det selv: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Matt 28, 20.

 

God påske!

Anne Margrethe Ree Sunde
påskeprest i Øvre Sirdal

 

Livbøyen - han gjer ein skilnad på liv og død, skriv Brynhild Berg i denne vesle andakta. Den kan du også lese i Kyrkje og kultur i Sirdal nr 2/2012.
Salt
Det er ikkje så mange saltkorna som trengst for å gjere ein stor skilnad, skriv Ragnhild Maria Sandvik i denne vesle fasteandakten.
Du verda kor glad Gud er i ongan sine, skriv Tore Haughom i denne lille andakten.
Stående buffé
Han tilbyr sine gaver. Gratis! Dette skriver Anne Lise Myre Nilsen om i denne lille andakten. Hun er barne- og familiearbeider i Norsk Luthersk Misjonssamband, og er vokst opp på Sinnes.
Dele gode ting
Det er onsdag kveld og øving i barnekoret. ”Hva kan jeg takke Gud for?” syng barna med ivrige stemmer, og songen gjev svaret:”Alt som du er glad for kan du takke for.” Dette skriv Ragnhild Maria Sanvdvik i denne vesle andakten. Ho starta som kyrkjelydsarbeidar i Sirdal i haust.
Lasarus
Men kva teikn var det Lasarus fekk? Jo, i første omgang dette ufattelege. Han hadde fått livet. Dette skriv mellom anna sokneprest Sigurd Flydal i denne vesle andakten.
Velkomen heim
- Berre eit kjærleg og rungande: Velkomen heim, skriv Inger Solveig Høyland i denne vesle andakten. Ho har tatt til som kyrkjelydsarbeidar i Sirdal no i haust.
Begynn med meg
Publiseringsdato: 10.08.2011
Begynn med meg, skriver Paul Daasvand i denne lille andakten. Våren 2011 var han vikarprest i Sirdal.
Gud slipper ikke taket, selv om vi mennesker kan gjøre det, skriver Brynhild Berg i den vesle andakten.
"Gi sitt liv som løsepenge for mange", dette skriv dagleg leiar Per Øistein Rogstad om i denne lille andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)