Sirdal Kyrkje

"Pippi sin påskesang"

«Og jula varer helt til påske! Nei det er ikke sant, nei det er ikke sant. For der imellom kommer fasten!»

 

Det var gjennom filmen om Pippi at jeg for første gang begynte å tenke på sammenhengen mellom julefeiringen og påskehøytiden. Jeg skjønte ikke hva fasten var, men puttet penger på den lilla fastebøssen vi fikk utdelt i kirken. Vi lagde fastelavnsris og malte påskeegg på skolen. På søndagsskolen tegnet vi grønne palmegrener og den tomme graven.

 

Å lære påskebudskapet gjennom tegning, form og farge er viktig. Symboler fra evangeliet dryppes inn i hverdagen vår og kan skape en dypere forståelse av løftet om frelse til alle mennesker, selv om vi bare forstår det stykkevis og delt.

 

Fastetidens mål er å skape rom for bønn, stillhet og bibellesing. I fasten skal jeg gruble på kontrasten mellom Pippis fraværende far som seilte jorden rundt, og vitnesbyrdet om Gud vår Far som er alle steder til samme tid, og mer nærværende enn vi kan fatte.

 

Slik Jesus sa det selv: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Matt 28, 20.

 

God påske!

Anne Margrethe Ree Sunde
påskeprest i Øvre Sirdal

 

En spesiell hilsen
”Jeg døde og stod opp igjen og lever i dag fordi jeg er glad i deg som mitt barn”. Dette skriver Lauritz Bauge i denne lille påskeandakten. Bauge skal vere påskeprest i Øvre Sirdal i år.
Følg meg
Publiseringsdato: 05.02.2011
- Jesus satset alt på tolv menn, men ingen av de var advokater, leger eller reklamekonsulenter, skriver Ingvild Simonnes i denne lille andakten. Hun studerer teologi ved Misjonshøgskolen i Stavanger, og skal være vikarprest i Sirdal fra 15. februar - 20. mars i år.+
Hanne Gallatin skriver om Tilgivelsens kraft i denne andakten.
Veien fremover
- Det startet en natt for 2000 år siden. Tiden sto stille den natten. Historiens gang tok en ny retning. Gud selv grep inn, og la grunnlaget for det nye liv! Dette skriver vikarprest Paul Daasvand i denne lille andakten. Fram til 13. februar og fra 21.-31. mars er han vikarprest i Sirdal.
Gjør mer ut av det
- De fleste nøyer seg med for lite! Dette skriver Olav Skjevesland,biskop i Agder og Telemark, i denne lille juleandakten. Han utfordrer oss til å ta med julens budskap videre.
”...og kan ikkje anna enn å gje oss alle ting med han”, dette skriv Målfrid Kvæven om i denne lille andakten.
I barnlig tillit
”... så forkynte han for disiplene at Guds rike hører barna til.” Dette skriver kyrkjeverje Per Øistein Rogstad om i denne vesle andakten.
Å stole på Han
- Gud ber oss om å stole på Han. Han vil alltid vere der for oss, skriv Anne Turid Solberg Garnica i denne vesle andakten.
”Men da i den fjerde nattevakta kjem Jesus til dei - gåande på sjøen.” Dette skriv mellom anna Tore Haughom i den vesle andakten.
Gud er kjærlighet
- Gud setter ikke opp betingelser for å elske deg, skriver Olav Heggdal i denne lille andakten. Heggdal er pastor i Pinsemenigheten Filadelfia på Tonstad
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)