Sirdal Kyrkje

"Pippi sin påskesang"

«Og jula varer helt til påske! Nei det er ikke sant, nei det er ikke sant. For der imellom kommer fasten!»

 

Det var gjennom filmen om Pippi at jeg for første gang begynte å tenke på sammenhengen mellom julefeiringen og påskehøytiden. Jeg skjønte ikke hva fasten var, men puttet penger på den lilla fastebøssen vi fikk utdelt i kirken. Vi lagde fastelavnsris og malte påskeegg på skolen. På søndagsskolen tegnet vi grønne palmegrener og den tomme graven.

 

Å lære påskebudskapet gjennom tegning, form og farge er viktig. Symboler fra evangeliet dryppes inn i hverdagen vår og kan skape en dypere forståelse av løftet om frelse til alle mennesker, selv om vi bare forstår det stykkevis og delt.

 

Fastetidens mål er å skape rom for bønn, stillhet og bibellesing. I fasten skal jeg gruble på kontrasten mellom Pippis fraværende far som seilte jorden rundt, og vitnesbyrdet om Gud vår Far som er alle steder til samme tid, og mer nærværende enn vi kan fatte.

 

Slik Jesus sa det selv: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Matt 28, 20.

 

God påske!

Anne Margrethe Ree Sunde
påskeprest i Øvre Sirdal

 

Et kjærlighetsbrev fra Gud har Dagny Irene Tonstad latt oss få. Den opprinnelige teksten er å finne på www.fathersloveletter.com. Her kan du lese ein norsk oversetting.
Jesus og tvilerne
”Med sin tvil gir seg i lag med Jesus, begynner å følge han, varsomt skritt for skritt – usikkert og famlende. ” Dette skriver Egil Netland i denne andakten.
- Han veit akkurat kva vi treng. Dette skriv Torill H. Tjørhom om songen "Gud, din skjønnhet".
Da kan man kanskje ha mulighet for å forstå hvilken oppofrelse han gikk inn i. Dette skriver nettmedarbeider Thor-Wiggo Skille i Kirken.no, i denne lille betraktningen til 2. søndag etter påske.
Lys og mørke
Kan du lese det som står på bildet over? Det spørsmålet stiller Reidun Sirnes i denne lille andakten. Hun er nyvalgt leder for Sirdal sokneråd.
Mine sangskatter
”Min båt er så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når Han styrer båten da går det så bra på veien til Himmelens stad. Den sang vi da jeg gikk på søndagsskolen, og vi synger den fremdeles. Dette skriver mellom anna Ruth Lilian Hompland om i denne andakten.
Og jeg kjenner Ham, for Han kjenner meg. Dette skriv nettkapellan Lars-Erik Espeland om i denne vesle andakten som er henta frå www.kyrkja.no
Å bli teken i mot
Tenk tanken. Du kjem til dine eigne, men du blir ikkje tatt i mot. Det har kanskje hendt at ein ei eller anna gong, ikkje har følt seg velkomen. Det er ikkje er noko særleg god kjensle. Derimot, det å få ein god klem, eit varmt smil, bli tatt godt i mot, det gjer godt.
Jula fantasi eller fakta
- Og han kom for å bli – bli i oss, bli med oss og rundt oss. Dette skriver biskop Olav Skjevesland i Agder og Telemark bispedømme i denne juleandakten.
Publiseringsdato: 15.10.2009
Vi må la oss selv få lov å kjenne på den kjærligheten han har vist, skriver Ingeborg Tonstad i denne andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)