Sirdal Kyrkje

"Pippi sin påskesang"

«Og jula varer helt til påske! Nei det er ikke sant, nei det er ikke sant. For der imellom kommer fasten!»

 

Det var gjennom filmen om Pippi at jeg for første gang begynte å tenke på sammenhengen mellom julefeiringen og påskehøytiden. Jeg skjønte ikke hva fasten var, men puttet penger på den lilla fastebøssen vi fikk utdelt i kirken. Vi lagde fastelavnsris og malte påskeegg på skolen. På søndagsskolen tegnet vi grønne palmegrener og den tomme graven.

 

Å lære påskebudskapet gjennom tegning, form og farge er viktig. Symboler fra evangeliet dryppes inn i hverdagen vår og kan skape en dypere forståelse av løftet om frelse til alle mennesker, selv om vi bare forstår det stykkevis og delt.

 

Fastetidens mål er å skape rom for bønn, stillhet og bibellesing. I fasten skal jeg gruble på kontrasten mellom Pippis fraværende far som seilte jorden rundt, og vitnesbyrdet om Gud vår Far som er alle steder til samme tid, og mer nærværende enn vi kan fatte.

 

Slik Jesus sa det selv: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Matt 28, 20.

 

God påske!

Anne Margrethe Ree Sunde
påskeprest i Øvre Sirdal

 

Jesus så de fem vennenes tro. Han så de som bar, og han så mannen som ble båret. Med noen små ord endrer Jesus situasjonen. Dette skriver nettprest Idun Strøm Sefland i denne andakten.
Liten, men god som gull
Bibelen seier at du og eg er skapt til å ha samfunn med Gud, dette skriv Anne Turid Solberg Garnica mellom anna om i denne vesle andakten.
Land, land høyr Herrens ord
Å høyra Herrens ord var ein sjølvsagt del av livet i min oppvekst, skriv Ester Tjøhom i Til ettertanke.
Tryggare kan ingen vara
Mange opplever mye utrygghet i hverdagen, og oppvekst og livskvalitet blir forringet. Blant annet dette skriver Egil Netland om i denne andakten.
Fullkommen fri
”Derfor kan vi, helt ufortjent, komme til ham og få tilgivelse når vi trenger det”. Dette skriver Solveig Tonstad om i andakten. Solveig går på Tryggheim VGS.
Kongenes Konge
"..la Hans vilje skje gjennom vår livsvandring her på jord". Dette skriver Ann-Karin Sele om i andakten.
Ingen som Jesus
Det er godt å vite at same kva vi måtte kjempe med av problem og utfordringar, så kjenner Jesus til det, skriv Gerd Signy i denne lille andakten i tilknytning til sangen "Ingen som Jesus".
Da forhenget revnet
Jesu død førte til at dette forhenget revnet. Dette skriver dagleg leiar om i denne lille andakten.
Raushet er gull
Jesus var en raus person. Han møtte sine disipler, sine omgivelser og til og med sine fiender med rundhåndet kjærlighet og omsorg. Og hvem er rausere enn den som setter sitt liv til for sine venner? Dette skriver Roald Guttormsen i andakten.
Eit gratis tilbod som er ekte
”Ta imot tilbodet her og nå, ganske enkelt ved å seia ja til Jesus!” Dette skriv Olav Heggdal, pastor i Filadelfia på Tonstad, i denne andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)