Sirdal Kyrkje

"Pippi sin påskesang"

«Og jula varer helt til påske! Nei det er ikke sant, nei det er ikke sant. For der imellom kommer fasten!»

 

Det var gjennom filmen om Pippi at jeg for første gang begynte å tenke på sammenhengen mellom julefeiringen og påskehøytiden. Jeg skjønte ikke hva fasten var, men puttet penger på den lilla fastebøssen vi fikk utdelt i kirken. Vi lagde fastelavnsris og malte påskeegg på skolen. På søndagsskolen tegnet vi grønne palmegrener og den tomme graven.

 

Å lære påskebudskapet gjennom tegning, form og farge er viktig. Symboler fra evangeliet dryppes inn i hverdagen vår og kan skape en dypere forståelse av løftet om frelse til alle mennesker, selv om vi bare forstår det stykkevis og delt.

 

Fastetidens mål er å skape rom for bønn, stillhet og bibellesing. I fasten skal jeg gruble på kontrasten mellom Pippis fraværende far som seilte jorden rundt, og vitnesbyrdet om Gud vår Far som er alle steder til samme tid, og mer nærværende enn vi kan fatte.

 

Slik Jesus sa det selv: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Matt 28, 20.

 

God påske!

Anne Margrethe Ree Sunde
påskeprest i Øvre Sirdal

 

Gud har aldri forlatt oss
- Når vi føler oss sviktet og forlatt stemmer det ikke, Gud har aldri forlatt oss og kommer aldri til å gjøre det. Dette skriver Ole Lilleheim i denne lille andakten.
Ved rennande bekker
Han er lik eit tre planta ved rennande bekkar. Dette verset er utgangspunkt for denne vesle andakten av dagleg leiar Per Øistein Rogstad.
Et rollebytte
Vi går hver dag inn og ut av ulike roller. Kollega, pappa, ektemann, arbeidsgiver, nabo. De fleste rollebyttene går greit, og vi tenker ikke så nøye over det. Men det er ikke alltid slik. Dette skriver Odd Eidner om i andakten.
Jula er meir
Difor vart Jesus Kristus menneske for å gjere det heilt klårt kven vi er: menneske som Gud ikkje vil miste, men knyte til seg i tillit. Dette skriv mellom anna biskop Olav Skjevesland i denne juleandakten.
Vi skal vere her
Studieturen til Syria var innhaldsrik for blant anna Sigurd Flydal som var ein av fleire deltakarar.
Guds omtanke og kjærleik
- "Kanskje noko som er like viktig som at sjukdommen forsvann. Jesus tok på mannen!". Dette skriv Tove Lindefjell Helle om i andakten.
Må ha det, bare må ha det
”Han vil gi oss det aller beste, og fylle livene våre med sin kjærlighet.” Dette skriver Tormod Helland i denne andakten.
På toppen av fjellet
Men den Gud som er med deg, på toppen av fjellet. Han er der også, i den dypeste dal. På den Gud som du tror på, når dagene skinner. Han er der også i den mørkeste natt. Slik lyder det i ei song som Per Sverre Kvinlaug skriver om i andakten.
Du er elsket
Er jeg elsket? Er du elsket? Slik spør Dagny Irene Tonstad i andakten.
Landet åt dei levande
Salme 116,9 Eg får ferdas for Herrens åsyn i landet åt dei levande. Det er sokneprest Sigurd Flydal som har skrevet denne andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)