Sirdal Kyrkje

"Pippi sin påskesang"

«Og jula varer helt til påske! Nei det er ikke sant, nei det er ikke sant. For der imellom kommer fasten!»

 

Det var gjennom filmen om Pippi at jeg for første gang begynte å tenke på sammenhengen mellom julefeiringen og påskehøytiden. Jeg skjønte ikke hva fasten var, men puttet penger på den lilla fastebøssen vi fikk utdelt i kirken. Vi lagde fastelavnsris og malte påskeegg på skolen. På søndagsskolen tegnet vi grønne palmegrener og den tomme graven.

 

Å lære påskebudskapet gjennom tegning, form og farge er viktig. Symboler fra evangeliet dryppes inn i hverdagen vår og kan skape en dypere forståelse av løftet om frelse til alle mennesker, selv om vi bare forstår det stykkevis og delt.

 

Fastetidens mål er å skape rom for bønn, stillhet og bibellesing. I fasten skal jeg gruble på kontrasten mellom Pippis fraværende far som seilte jorden rundt, og vitnesbyrdet om Gud vår Far som er alle steder til samme tid, og mer nærværende enn vi kan fatte.

 

Slik Jesus sa det selv: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Matt 28, 20.

 

God påske!

Anne Margrethe Ree Sunde
påskeprest i Øvre Sirdal

 

Be, så skal dere få
Denne plakataen har vi hengende på kontoret. Det kan være en liten påminnelse til oss voksne om den barnlige tilliten til Gud som Jesus snakket om. Dette skriver Per Øistein Rogstad i denne lille andakten.
De ble overrumplet
Påskemorgen kom overraskende på sørgende kvinner og fortvilte disipler. Det skriver Torbjørn Hestnes i denne andakten. Han skal ha være påskeprest i Øvre Sirdal i påsken. Han har gudstjenestene i Lunde kyrkje og Kvævemoen kapell, i tillegg skal han også ha friluftsgudstjeneste på Kvinen turiststasjon på langfredag.
Drømmen om noe godt
Har du gått langt noen gang? Skikkelig, skikkelig langt? Så langt at du tenkte ”nå klarer jeg ikke å gå lenger, jeg er så sliten”. Dette skriver Ingvild Mydske Fallegård,kapellan i Oppegård, blant annet i denne andakten.
Sangen om Jesus skaper forandring og håp
Gjennom sangen om Jesus fann ho sin frelsar. Dette fortel Olav Heggdal om i denne andakten. Han tar utgangspunkt i den kjende sange, "La meg få høre om Jesus".
Jesus held når livet røyner på
”Jula er meir enn luftig idyll. Jula handlar om jordnær realisme.” Dette skriv biskop Olav Skjevesland i denne juleandakten.
Jesus er sterkast
- Han er ikkje berre sterkare enn naturkreftene, han er òg sterkare enn døden. Dette skriver Georg Stensland i denne andakten. Stensland er misjonskandidat for NLM og skal reise til Indonesia om eit par år. Grunnen til at han no bur på Tonstad, er at han for tida er ungdomsarbeidar i Flekkefjord og omegn felleslag av NLM Stavanger i 50 %.
Glede i Herren
- Vær ikke bekymret; du har Herren, han bærer dine bekymringer. Dette skriver Dagny Irene Tonstad i denne andakten. Hun reiser for tiden som ettåring i barnearbeidet for Norsk Luthersk Misjonssamband. Hovedbasen er Tonstadli ungdomssenter, men hun besøker også barnegrupper i området.
O bli hos meg
O bli hos meg er kanskje en av verdens mest kjente salmer. I denne lille andakten har vi hentet fram historien som Gunnar Bonsaksen har skrevet om sangen i sangboka Syng med!
- Stadig nye mennesker kommer til tro på mannen fra Nasaret, 2000 år etter at han ble korsfestet på Golgata. Dette skriver blant annet Jørgen Tjørhom i denne andakten.
Brevet fra ham
Kanskje noen og hver av oss kunne ha godt av å lese dette i en tid hvor snart ingen har tid, skriver Olav Heggdal i andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)