Sirdal Kyrkje

"Pippi sin påskesang"

«Og jula varer helt til påske! Nei det er ikke sant, nei det er ikke sant. For der imellom kommer fasten!»

 

Det var gjennom filmen om Pippi at jeg for første gang begynte å tenke på sammenhengen mellom julefeiringen og påskehøytiden. Jeg skjønte ikke hva fasten var, men puttet penger på den lilla fastebøssen vi fikk utdelt i kirken. Vi lagde fastelavnsris og malte påskeegg på skolen. På søndagsskolen tegnet vi grønne palmegrener og den tomme graven.

 

Å lære påskebudskapet gjennom tegning, form og farge er viktig. Symboler fra evangeliet dryppes inn i hverdagen vår og kan skape en dypere forståelse av løftet om frelse til alle mennesker, selv om vi bare forstår det stykkevis og delt.

 

Fastetidens mål er å skape rom for bønn, stillhet og bibellesing. I fasten skal jeg gruble på kontrasten mellom Pippis fraværende far som seilte jorden rundt, og vitnesbyrdet om Gud vår Far som er alle steder til samme tid, og mer nærværende enn vi kan fatte.

 

Slik Jesus sa det selv: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Matt 28, 20.

 

God påske!

Anne Margrethe Ree Sunde
påskeprest i Øvre Sirdal

 

Alle mann på dekk!
"Det som kan forandre mennesker er at de blir møtt med kjærlighet og respekt.". Dette skriver Per Sverre Kvinlaug om i andakten.
Det gode livet
Korleis ser det gode livet ut? Korleis skulle livet vere? Truleg gjer vi våre store og små valg ut frå eit bilete vi har av det gode livet. Dette skriv sokneprest Sigurd Flydal i denne vesle andakten.
Jeg kjenner ingen gjetere. Det er ikke akkurat flust av dem der jeg bor. Men jeg innbiller meg at det å være gjeter er ganske krevende, skriver Idun Strøm Sefland i andakten.
Trenger du Guds velsignelse?
Trenger du Guds velsignelse? Slik er overskriften til andakten som årets påskeprest, Berit Espeset har skrevet.
Der spisebordet er tomt
- "La fastetiden bli en tid der vi deler både vår festmat og vår åndelige mat". Dette skriver Sverre Jakobsen i andakten.
Hellig og nær
"Ta dine sko av deg! For det stedet du står på, er hellig jord." Les mer om dette i andakten til Per Øistein Rogstad.
Er du med?
Dette er en bønn til deg om ikke å glemme, skriver Per Sverre Kvinlaug i denne lille ettertanken.
De lette og de fant....
"Stjernen førte dem videre til Betlehem. Der fant de hva de søkte." Dette skriver Per Øistein Rogstad om i andakten.
Kva i all verda er skjedd med jula?
Då englar proklamerte at Jesus var fødd, heldt ikkje prestane på å tenne ljos i tempelet. Fattige gjetarar strevde til livets opphald ute på jordene. Dette skriv mellom anna biskop Olav Skjevesland i denne juleandakta.
Lengsel
Lengsel etter meining. Lengsel etter å høyre til. Lengsel etter livshjelp, rammer for livet. Dette skriv sokneprest Sigurd Flydal om i denne andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)