Sirdal Kyrkje

"Pippi sin påskesang"

«Og jula varer helt til påske! Nei det er ikke sant, nei det er ikke sant. For der imellom kommer fasten!»

 

Det var gjennom filmen om Pippi at jeg for første gang begynte å tenke på sammenhengen mellom julefeiringen og påskehøytiden. Jeg skjønte ikke hva fasten var, men puttet penger på den lilla fastebøssen vi fikk utdelt i kirken. Vi lagde fastelavnsris og malte påskeegg på skolen. På søndagsskolen tegnet vi grønne palmegrener og den tomme graven.

 

Å lære påskebudskapet gjennom tegning, form og farge er viktig. Symboler fra evangeliet dryppes inn i hverdagen vår og kan skape en dypere forståelse av løftet om frelse til alle mennesker, selv om vi bare forstår det stykkevis og delt.

 

Fastetidens mål er å skape rom for bønn, stillhet og bibellesing. I fasten skal jeg gruble på kontrasten mellom Pippis fraværende far som seilte jorden rundt, og vitnesbyrdet om Gud vår Far som er alle steder til samme tid, og mer nærværende enn vi kan fatte.

 

Slik Jesus sa det selv: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Matt 28, 20.

 

God påske!

Anne Margrethe Ree Sunde
påskeprest i Øvre Sirdal

 

Hvordan kan man ta rett vare på dagene? Livet byr jo på så mye positivt og godt, så hvilke valg skal jeg ta i hverdagen? Hva er viktigst for meg? Disse spørsmålene og flere til stiller Brynhild Berg i denne lille andakten.
- Troen min handler ikke bare om hva jeg tenker om Gud og de tingene, men også om hva jeg tenker om meg selv og mitt eget liv i denne verden, skriver Prost i Lister prosti, Svein Fink, i andakten.
Grågås
- Det hjelper ikke å legge en kubbe i ovnen når frosten sitter i sjela, skriver Vidar Bergsland i andakten. Bergsland er pastor i Ålgård baptistmenighet og skal vere med og undervise på Alpha-kurs på Lunde skule i haust.
Gud lever, regner vi med ham?
La ikke denne velsignelsen være noe som fører oss vekk fra Gud, men noe som skaper takk og lovsang til Gud. Dette skriver Ole Lilleheim i denne lille andakten
Den blomstertid som nå kommer
Svenskene sin mest elskede sommersalme er Den blomstertid som når kommer.
Nytt liv av daude gror
- Våren er derfor også et flott bilde på hva som er kjernen i det kristne budskapet. Dette skriver blant annet dagleg leiar Per Øistein Rogstad i denne andakten.
Løftene kan ikke svikte
- Når du les eit løfte i Bibelen, då er det Gud som talar.Dette skriv Olav Heggdal, pastor i pinsemenigheten Filadelfia på Tonstad i denne andakten.
Hyrden
Jesus sier: Jeg er den gode hyrde. Dette er temaet for denne betraktningen som er skrevet av Camilla Stueli.
Påskekrim, påskeegg, påskeharer og mykje meir
Påskeprest i Sirdal, Jeffrey Fred Huseby, skriver om verdenshistoriens mest dramatiske øyeblikk i sin andakt.
Tid for faste
Kanskje kan denne fastetida hjelpa meg til å rette blikket meir utover? Det er så lett å la blikket falla nedover. Dette skriver Per Sverre Kvinlaug om i andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)