Alle rettigheter 2019 Sirdal kyrkjelyd

Spanande samling med 4. klassingar i kyrkja


Sist helg hadde me samling med 4. klassingane på Tonstad på fredag ettermiddag. Det blei ei fin samling, som nok blei meir spanande enn dei hadde tenkt seg på førehand.

Les mer

 

Spanande samling med 4. klassingar i kyrkja


Sist helg hadde me samling med 4. klassingane på Tonstad på fredag ettermiddag. Det blei ei fin samling, som nok blei meir spanande enn dei hadde tenkt seg på førehand.

Les mer

 

Fasteaksjon


9. april er det tid for årets fasteaksjon, med innsamling til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fokus i år er å skaffa reint vatn til område der dette er vanskeleg å få tak i. Faktisk er det slik at 844 millionar menneske i dag manglar reint vatn, men for 200 kr er det mogleg å legga til rette slik at ein person kan få varig tilgang til vatn. Som tidlegare er det konfirmantane våre som kjem på d...

Les mer

 

Fasteaksjon


9. april er det tid for årets fasteaksjon, med innsamling til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fokus i år er å skaffa reint vatn til område der dette er vanskeleg å få tak i. Faktisk er det slik at 844 millionar menneske i dag manglar reint vatn, men for 200 kr er det mogleg å legga til rette slik at ein person kan få varig tilgang til vatn. Som tidlegare er det konfirmantane våre som kjem på d...

Les mer

 

Årsfest


Sundag 10. mars var det tid for årsfest for kyrkjelyden i Kvævemoen kapell. Det blei ein triveleg dag med gudsteneste, korsong, mat og årsmøte.

Les mer

 

Årsfest


Sundag 10. mars var det tid for årsfest for kyrkjelyden i Kvævemoen kapell. Det blei ein triveleg dag med gudsteneste, korsong, mat og årsmøte.

Les mer

 
 

Samling med 2.klassingar

For fyrste gong har me hatt samling for 2.klassingar i kyrkja på Tonstad. Det var ein triveleg og engasjert gjeng som møtte i kyrkjestova e...

Les meir

 

Skulelag er kjekt!

Annakvar tysdag er det skulelag på Tonstad skule i matfriminuttet. Då samlast ein gjeng på rundt 15 elevar til andakt, litt mat og leik. De...

Les meir

 

Tårnagenthelg

10. og 11. november var det tid for tårnagenthelg i Tonstad kyrkje. Det blei to kjekke dagar i lag med 12 flotte tårnagentar frå både øvre ...

Les meir

 

Hausttakkefest

Sundag 28. oktober var det tid for hausttakkefest både i kyrkja på Tonstad og i Kvævemoen kapell. På desse gudstenestane var det utdeling a...

Les meir

Kalender