Alle rettigheter 2018 Sirdal kyrkjelyd

 

Tonstad kyrkje


Tonstad kyrkje blei innvigd i 1852. Det skal ha vore minst to kyrkjer før på Tonstad. Den første blei riven omkring 1625, og den skal ha hatt runeinskrifter frå 1300-tallet. Den andre kyrkja blei bygd etter 1625. Fylkesarkeolog Franz-Arne Stylegaard meiner at det er sannsynlig at det kan ho vore kyrkje på Tonstad allereie i tidleg kristen tid på 1000-1100-talet.

Les mer

 

Menigheten

Tonstad kyrkje


Tonstad kyrkje blei innvigd i 1852. Det skal ha vore minst to kyrkjer før på Tonstad. Den første blei riven omkring 1625, og den skal ha hatt runeinskrifter frå 1300-tallet. Den andre kyrkja blei bygd etter 1625. Fylkesarkeolog Franz-Arne Stylegaard meiner at det er sannsynlig at det kan ho vore kyrkje på Tonstad allereie i tidleg kristen tid på 1000-1100-talet.

Les mer

 

 

Lunde kyrkje


1819 blei det reist eit kapell på Lunde. Då dei planla å bygga ny kyrkje på Tonstad i 1840-åra var det tale om å legga ned kapellet og bygga ny kyrkje for heile dalen på Hompland. I avrøystinga om dette gjekk folk i mot denne tanken. Ved kongelig resolusjon av 29. oktober 1847 blei Lunde kapell godkjent som soknekyrkje. Sirdal blei eige prestegjeld i 1854 med Tonstad som hovudsokn og Lunde som an...

Les mer

 

Menigheten

Lunde kyrkje


1819 blei det reist eit kapell på Lunde. Då dei planla å bygga ny kyrkje på Tonstad i 1840-åra var det tale om å legga ned kapellet og bygga ny kyrkje for heile dalen på Hompland. I avrøystinga om dette gjekk folk i mot denne tanken. Ved kongelig resolusjon av 29. oktober 1847 blei Lunde kapell godkjent som soknekyrkje. Sirdal blei eige prestegjeld i 1854 med Tonstad som hovudsokn og Lunde som an...

Les mer

 

 

Kvævemoen kapell


Kvævemoen kapell ligg øvst i Sirdal. Kapellet er ei av dei kyrkjene som er opne for turistar om sommaren.

Les mer

 

Menigheten

Kvævemoen kapell


Kvævemoen kapell ligg øvst i Sirdal. Kapellet er ei av dei kyrkjene som er opne for turistar om sommaren.

Les mer

 
 

 

Sirdal blandakor

Øving kvar torsdag (utanom feriar) i Tonstad kyrkje.

Les mer

Kalender