Alle rettigheter 2018 Sirdal kyrkjelyd

 

Samling for 3 åringar


Denne hausten har me starta opp med ei samling for 3 åringar i kyrkja på ettermiddagen. På Tonstad hadde me ei slik "sauesamling" for 6 barn tysdag 16. oktober.

Les mer

 

Menigheten

Samling for 3 åringar


Denne hausten har me starta opp med ei samling for 3 åringar i kyrkja på ettermiddagen. På Tonstad hadde me ei slik "sauesamling" for 6 barn tysdag 16. oktober.

Les mer

 

 

Kontakt med kyrkjesenteret


Me har for tida litt problem med sentralbordet på kyrkjekontoret. Fint om du som ønsker kontakt med ein av oss finn telefonnummer til den du vil snakka med i kontaktlista her på heimesida. 

Les mer

 

Menigheten

Kontakt med kyrkjesenteret


Me har for tida litt problem med sentralbordet på kyrkjekontoret. Fint om du som ønsker kontakt med ein av oss finn telefonnummer til den du vil snakka med i kontaktlista her på heimesida. 

Les mer

 

 

Aktivt blandakor!


Aktiv seinhaust for Sirdal Blandakor!

Les mer

 

Menigheten

Aktivt blandakor!


Aktiv seinhaust for Sirdal Blandakor!

Les mer

 
 

 

Samling for 3 åringar

Denne hausten har me starta opp med ei samling for 3 åringar i kyrkja på ettermiddagen. På Tonstad hadde me ei slik "sauesamling" for 6 barn tysdag 16. oktober.

Les mer

 

 

Kontakt med kyrkjesenteret

Me har for tida litt problem med sentralbordet på kyrkjekontoret. Fint om du som ønsker kontakt med ein av oss finn telefonnummer til den du vil snakka med i kontaktlista her på heimesida. 

Les mer

 

 

Aktivt blandakor!

Aktiv seinhaust for Sirdal Blandakor!

Les mer

 

 

Opplegg for 5. klassingar i kyrkja

Sundag 16. september fekk me ha med oss 6 flotte jenter frå 5. klasse på gudsteneste i Tonstad kyrkje. Dei var invitert til å koma til kyrkja for å få utdelt eit Nytestamente.

Les mer

Kalender