Konfirmasjon 2020


Fyrstkommande helg er det konfirmasjonshelg i Sirdal. Me gler oss til å feire 18 flotte konfirmantar.

 

Året har blitt annleis enn planlagt, men me har likevel hatt mykje kjekt i lag. Laurdag 22.august var me på tur heile dagen og kosa oss med klatring og hopping på AirByBolder på Forus, med rebusløp og med kick off på TRAFO. Det vart ein fin dag.

Det blir tre konfirmasjonsgudstenester denne helga. For å kunne ivareta smittevernreglar om avstand, så har me delt gjengen opp i mindre grupper. I tillegg har kvar konfirmant fått vite kor mange gjester dei kan ha med seg, og gudstenestene blir lukka for andre enn dei som er spesielt invitert. 

Desse skal konfirmerast

- i Lunde kyrkje laurdag 29.august kl 11: Victoria Førland, Karoline Tjørhom, Marius Nygård Fidjeland og Karmen Ådneram.

- i Tonstad kyrkje laurdag 29.august kl 13: Mathea Tonstad Johansen, Karen Eline Tonstad, Benedikte Fundal Gauthun, Aadne Ousdal Hompland, Lukas Tjørhom, Grete Sofie Waldeland, Ingrid Ovedal-Haugen, Runar Ovedal

- i Tonstad kyrkje sundag 30.august kl 11:Stein Ivar Liland, Marie Nord-Varhaug, Siv-Jorunn Matningsdal, Tommy Omlie, Markus Grandheim, Jonatan Høyland

Tilbake