Smittevernplan pr. 14.01.2022, for alle arrangement i kyrkjene i Sirdal


 

Kyrkja i Sirdal (SISTE ENDRINGER MERKET M/ FET SKRIFT 

Staben v/kyrkjesenteret har hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Smittevernplan for gudstjenester, begravelser, andre arrangement og utleie. Oppdateres fortløpende.

Se også Sirdal kommune og Den norske kirke sentralt (link til nasjonale bestemmelser, kopier og lim inn i nettleser):

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/infotilmedarbeidere/info%20til%20medarbeidere/ny%20smittevernveileder%20og%20nye%20nasjonale%20regler/

Folk kan komme fra et område med større smittetrykk.

  • 1 meter avstand gjelder i alle retninger, det betyr 2 stk seter/stoler sideveis mellom husstandene og 1 stk ledige benkerad.
  • Passering i benkeradene skal ikke skje.
  • Navnelister med tlf. nr. til husstander på alle arrangement, plassering skal påføres listene.
  • Antall se den enkelte kirke lenger ned for antall personer. Det er tilvisning av faste plasser, sitte der under hele arrangementet. Nødvendig medvirkende i tillegg.
  •  KRAV OM MUNNBIND V/INNGANG OG UTGANG TIL ARRANGEMENTET, må tas med av den enkelte. 

 Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind er   unntatt.

Utleie/julekonserter: Arrangører er ansvarlig for alle pålagte smitteverntiltak. For spørsmål, kontakt kirkevergen.

I tillegg til dette maks antall kommer nødvendig antall ansatte og andre medhjelpere:

Kvævemoen kapell  Maks 75 personer  

Lunde kirke              Maks 75 personer                                          

Tonstad kyrkje          Maks 80 personer                                                                

Haughom kapell      Maks 30 personer

 

Kyrkjeverjen er ansvarlig for smittevernet og at det er utarbeidet smittevernplaner.

Soknepresten har ansvaret ved kirkelige handlinger, prosjektansvarlig.

 

Tonstad 14. januar 2022

 

Yngve Bjørn Søyland

Kirkeverge

Tlf. 41282700

Tilbake