Påmelding til Krøllekveld


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Påmelding til
Krøllekveld på Kvæven torsdag 7.oktober
Krøllekveld på Tonstad mandag 18.oktober
Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort på kyrkja si heimeside og i bladet "Kyrkje og kultur"?