Konfirmasjon


Konfirmasjon er ei stor hending både for konfirmanten og familien.

For å gje litt meir informasjon om kva kyrkjeleg konfirmasjon er, har me laga ei lenke til nettstaden til den norske kyrkje.

På konfirmantsida vår kan du lese meir om kva konfirmantane er med på.

Konfirmantåret startar med presentasjon ved ei gudsteneste i september/oktober og avsluttast med konfirmasjons/forbønnsgudsteneste i mai/juni. I juni reiser me på konfirmantleir i Bø i lag med hundrevis av andre konfirmantar. Denne leiren heiter KonfAction og er i regi av KRIK. Alle døypte 14 åringar får informasjon om konfirmasjon frå kyrkja sentralt. Lokalt sender me ut invitasjon til alle døypte 14 åringar. Har du spørsmål om konfirmasjon, kan du ta kontakt med kyrkjelydsarbeidar Inger Solveig Høyland på 95202865 eller sokneprest Christiane Krahner på 46275485.

Tilbake