Konfirmasjon


Konfirmasjon er ei stor hending både for konfirmanten og familien.

 

For å gje litt meir informasjon om kva kyrkjeleg konfirmasjon er, har me laga ei lenke til nettstaden til den norske kyrkje.

På konfirmantsida vår kan du lese meir om kva konfirmantane er med på.

Konfirmantåret startar med presentasjon ved ei gudsteneste i september/oktober og avsluttast med konfirmasjons/forbønnsgudsteneste i mai/juni. Alle døypte 14 åringar får informasjon om konfirmasjon frå kyrkja sentralt. Lokalt sender me ut invitasjon til alle døypte 14 åringar. Har du spørsmål om konfirmasjon, kan du ta kontakt med kyrkjesenteret på tlf 38371600.

Tilbake