søndagspreken


Preken 2. søndag i fastetiden 13. mars 2022 v/sokneprest Christiane Krahner Lk 13,22-30 Offer til kirkens SOS, VIPPS Haughom kapell Du kan støtte Ukraina via kirkens nødhjelp VIPPS 2426

Les meir
 

søndagspreken


Preken 2. søndag i fastetiden 13. mars 2022 v/sokneprest Christiane Krahner Lk 13,22-30 Offer til kirkens SOS, VIPPS Haughom kapell Du kan støtte Ukraina via kirkens nødhjelp VIPPS 2426

Les meir

Søndagspreken


Preken 1. søndag i fastetiden 3. mars 2022 v/sokneprest Christiane Krahner Matt 26,36-46  Offer til  Norsk Luthersk Misjonssamband, VIPPS Tonstad kirke eller  Det norske bibelselskap, VIPPS Lunde kirke Du kan støtte Ukraina m...

Les meir
 

Søndagspreken


Preken 1. søndag i fastetiden 3. mars 2022 v/sokneprest Christiane Krahner Matt 26,36-46  Offer til  Norsk Luthersk Misjonssamband, VIPPS Tonstad kirke eller  Det norske bibelselskap, VIPPS Lunde kirke Du kan støtte Ukraina m...

Les meir

Hva er skriftemål ?


Noen forklarende ord om skriftemål og gudstjenesten på askeonsdag, 2. mars

Les meir
 

Hva er skriftemål ?


Noen forklarende ord om skriftemål og gudstjenesten på askeonsdag, 2. mars

Les meir

søndagspreken

Preken 2. søndag i fastetiden 13. mars 2022 v/sokneprest Christiane Krahner Lk 13,22-30 Offer til kirkens SOS, VIPPS Haughom kape...

Les meir

Søndagspreken

Preken 1. søndag i fastetiden 3. mars 2022 v/sokneprest Christiane Krahner Matt 26,36-46  Offer til  Norsk Luthersk Misjonss...

Les meir

Hva er skriftemål ?

Noen forklarende ord om skriftemål og gudstjenesten på askeonsdag, 2. mars

Les meir

Søndagspreken

Preken Kristi åpenbaringsdag 20. februar 2022 v/sokneprest Christiane Krahner Luk 9, 28-36 Offer til Kirkens Nødhjelp VIPPS Tonst...

Les meir
Fleire saker