søndagspreken

Søndagspreken  v/sokneprest Christiane Krahner   5. søndag i påsketiden  02.mai 2021 Prekentekst: Lukas 13, 18-21 Offer: Red...

Les meir

Årsmelding 2020. Forslag til ny Gudstjenesteordning

Årsmelding 2020. FORSLAG til ny Gudstjenesteordning for kyrkjelyden i Sirdal. 

Les meir

Søndagspreken

Søndagspreken  v/sokneprest Christiane Krahner   3. søndag i påsketiden  18. april 2021 Prekentekst: Johannes 10, 1-10 Offer...

Les meir

Åpner opp med begrensninger. Lokal smittevernplan. Oppdatert 14.04.2021

Les meir

Søndagspreken 2. søndag i påsketiden

Søndagspreken  v/sokneprest Christiane Krahner   2. søndag i påsketiden  11. april 2021 Prekentekst: Johannes 21, 15-19 ...

Les meir

Søndag 11. april. Video: Preludium, salme, postludium

Søndag 11. april. VIDEO på YouTube. Preludium, salme og postludium ved kantor i Sirdal.  LES MER. TRYKK LINK.  

Les meir

Gudstjeneste 1. påskedag

Ønsker alle dere en riktig god påske! 😊♥og inviterer hjertelig til å delta i en liten påskegudstjeneste som ble tatt opp på Kvævemoen kape...

Les meir

Musikkandakt på Langfredag

Velkommen til musikkandakt på Langfredag fra Tonstad kirke. v/ Hanne Fodstad, Ranghild Maria Sandvik, Anna Othilde Sandvik, Sissel Aga...

Les meir