Gravferd


Her kan du finne informasjon om grav og gravminne ved kyrkjegardane i Sirdal.

Festeavgiften er kr. 150 pr. år pr. grav fra 01.01.2021. Faktureres forskuddsvis for fem år ad gangen.

 

Dersom du følgjer lenka nedanfor, kan du lesa meir om korleis du skal gå fram når du skal skaffa eit gravminne og stella ei grav. Der finn du òg dei lokale kyrkjegardsvedtektene. Me har kyrkjegardar ved alle dei fire kyrkjebygga våre, Haughom kapell, Tonstad kyrkje (Skeihaugen), Lunde kyrkje og Kvævemoen kapell.

Det er ein ny gravferdsliturgi som opnar opp for større deltaking blant dei pårørande i sjølve seremonien.

Til dei som skal ha gravferd, og ikkje skal engasjere gravferdsbyrå har vi utarbeidd ei enkel hugseliste.

Aktuelle lenker
Om gravferd på nettstaden til den norske kyrkje
Lokale vedtekter

Du er velkomen til å søke i gravregisteret for kyrkjegardane i Sirdal.

Søk i gravregister

 

Tilbake