Kyrkjelyden vår


Kyrkjelyden har som strategi og ønske: "Meir himmel på jord". Visjonen vår: "Leva i Jesus" skal vera ein inspirasjon som syner retning for det me driv med i kyrkja. Kyrkja vår vitnar i ord og gjerning om frelse, fridom og von i Jesus Kristus ved å vera ei vedkjennande, open, tenande og misjonerande kyrkjelyd.

Under finst informasjon om kyrkja vår og litt av det som føregår i ho.