Vaksen i Sirdal


Kyrkja i Sirdal har ei flott gruppe av vaksne som engasjerer seg i kyrkjelyden. Me prøver alltid å halda fast på tiltak og arrangement som passar inn for denne gruppa.

Me tar gjerne imot innspel på kva vi kan gjera betre òg for dei vaksne i kyrkjelyden. Under ser dei tilboda me har.