Barn og unge


Barn og unge har ein sentral plass i kyrkjelyden vår. 

Barn og unge er velkomne på alle gudstenester i kyrkjelyden. Me har og fleire familiegudstenester som er spesielt tilrettelagde for barnefamiliar. Gjennom året skjer det mykje for barn og unge i kyrkjelyden.  Det er kontinuerlege aktivitetar slik som barnekor og Sprell levande, og me har enkeltarrangement der ei aldersgruppe vert spesielt invtert til ei samling i kyrkja.

 

Under ser du nokre av tilboda me har for barn og unge i Sirdal.

Utdeling av "Godt Nytt"

Kvar haust inviterer Kyrkja i Sirdal dei som går i 5.klasse til gudsteneste.

Les meir

Tonstad barnekor

Tonstad barnekor øver kvar torsdag i Tonstad kyrkje kl 16.30-17.30. Barnekoret er for alle i 1.-5. klasse. Dirigent: Ragnhild Maria Sandv...

Les meir

Sprell levande

Sprell Levande i Kvævemoen kapell er for alle barn frå 4 år og oppover.

Les meir

Krøllekveld

  Når du er tre år vert du invitert til Krøllekveld i kyrkja

Les meir
Fleire saker