Utdeling av "Godt Nytt"


Kvar haust inviterer Kyrkja i Sirdal dei som går i 5.klasse til gudsteneste.

På denne gudstenesta ønskjer kyrkjelyden å gje 5.klassingane Det nye testamentet. Årets konfirmantar blir ofte presentert på den same gudstenesta, og dei får utdelt konfirmantbibelen.

Tilbake