Pinsefest


Når du er fem år vert du invitert til Pinsefest i kyrkja.

Pinsefest er bursdagen til kyrkja og det feirar me i lag. Me har bursdagsfest med ballongar, kake og bursdagsleiker, me får høyre om kvifor me feirar pinse og me lagar flammekrone. 

Tilbake