Påskefest


Alle fireåringer vert inviterte til Påskefest og utdeling av "Bibelen for dei små" ein søndag rett før eller rett etter påske.

Påskefest er ei familiegudsteneste og heile familien er velkommen til å delta på denne. I Tonstad kyrkje brukar også Tonstad barnekor å delta denne søndagen. Etter gudstenesta er det kyrkjekaffe og da lagar me eit flott bokmerke som alle fireåringane kan ha i Bibelen sin. 

Tilbake