Sprell levande


Sprell Levande i Kvævemoen kapell er for alle barn frå 4 år og oppover.

Me samlast tysdagar i partallsveker kl 17.30 -18.30 i kjellaren i Kvævemoen kapell.
På samlingane har me bibelforteljing, song, leik og aktivitetar. Etter ei felles samling for alle barna i starten deler me oss inn etter alder. Dei eldste går opp og har Agentklubb, mendan dei yngste kosar seg i kjellaren med leik og ulike formingsaktivitetar. 

Leiarar: Bjørg Hilde Fidjeland, Birgitta Tjørhom og Anders Tjørhom.

Tilbake