søndagspreken


Søndagspreken  v/sokneprest Christiane Krahner  

5. søndag i påsketiden  02.mai 2021

Prekentekst: Lukas 13, 18-21

Offer: Redd Barna VIPPS 97181

  

 

Søndagens evangelium står skrevet hos Lukas i det 13. kapitel:

Så sa han: «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.»

Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med?  Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.»

Slik lyder det hellige evangeliet.

Kjære menighet.

Det finnes ett spørsmål som troende og tvilende har til felles. Hvor er Gud? Troende, fordi de lengter etter at Gud endelig oppfyller det han har lovet. Hvor er Gud, som har lovet rettferdighet og fred? De andre fordi de ikke kan tenke seg at denne målløsvirkende verden kan ha blitt skapt av Gud. Krig, sykdom, lidelse og katastrofer - hvor er Gud? Både troende og tvilende har dette spørsmålet til felles, et vanskelig og viktig spørsmål som resulterer ut av en stor lengsel etter en verden, etter et liv uten tårer, uten død, uten sorg, skrik eller smerte. En ny himmel og en ny jord, med andre ord- Guds rike.

Disse kjente ordene fra Johannes åpenbaring sier enkelt og tydelig hva vi sliter mest med og hva vi inderlig etterlengter. Denne lengselen forbinder ikke bare troende og tvilede, men alle mennesker som lever eller som noen gang har levd på denne verden.

Håpet om Guds rike og en Messias, en frelser som oppretter et slikt rike, er et konkret og levende håp blant jødene i Jesu tid og fram til i dag. I personen Jesus ble dette håpet for mange av dem konkret og real. Når kommer Guds rike? Hvem får plass i Guds rike? Hva er Guds rike? Det var ofte at Jesus ble konfrontert med slike spørsmål og han svarte alltid klokt og ofte i lignelser, som i dagens evangelium. Hvorfor? Siden det er vanskelig å forklare og like vanskelig å forstå: Guds rike er ikke begrenset, det er så mye mer enn vi mennesker kan skjønne med våre sanser, Guds rike handler om himmel og jord, den synlige og den usynlige virkeligheten.

Men Jesus ønsker så gjerne at vi forstår, at vi skjønner hva som virkelig teller og er viktig. Derfor blir han ikke lei av å fortelle om Guds rike i lignelser, fortellinger, forklaringer, om og om igjen.

I dag hører vi om et sennepsfrø som blir til et stort tre med plass til mange fugler og om en surdeig, man trenger for å bake brød. Det er veldig klokt at Jesus benytter seg av så enkle og forståelige eksempler fra hverdagen vår. Også i dag vet vi hva som skjer hvis vi legger såkorn i jorden og venter. Det er hver gang et under at et så lite såkorn kan gi et så stort resultat og gir glede, ly og næring til både mennesker og dyr. Enda raskere får man et resultat når man blander 50 gram rugmel med 50 ml vann, setter blandingen på en god og varm plass og mater den med den samme mengden mel og vann fem dager på rad.  Da blir denne blandingen til en surdeig som er grunnlag for godt og sunt brød. Det hører i dag til ett av mine beste barndomsminner, at moren min sendte meg til bakeriet for å hente det store surdeigsbrødet hun bestilte fast to ganger i uka. Brødet var alltid varmt og så fristende godt at jeg aldri klarte å komme hjem med hele skalken.

Men hva har et sennepsfrø og surdeigen til felles med Guds rike? Hvordan svarer de to lignelsene på spørsmålet etter Gud, hans rike og på vår lengsel etter et liv som lykkes?

Liksom surdeigen gjennomtrenger brødet og gjør det luftig og smakfylt gjennomtrenger Guds rike livet vårt, ikke synlig, men allikevel følbart til stedet. Guds rike er ikke noe fjernt som er adskilt fra livet vårt, noe vi må streve med å komme oss inn i en gang i framtiden. Guds rike er her og nå liksom det alltid har vært og alltid vil være. Hvis Gud har skapt denne verden med alt som fyller den, så er denne verden og alt som fyller den gjennomtrengt av Gud, det finnes ingen sted hvor Gud ikke er. Det finnes surdeig i hele brødet.

 Vi vet og erfarer det hver eneste dag at dette ikke betyr at vi lever i et paradis. Det finnes tårer, død, sorg og skrik, fortsatt og mer enn nok. Det kan og vil jeg ikke snakke bort. Vi vet at livet omfatter både mørke og lyse tider og for logikkens skyld må vi innrømme at man ikke skjønner hva lys er uten å ha erfart hva mørket er.  Dette er livsrealiteten vår.

Men Jesus sier: Dere må ikke gå dere vill i mørket siden også det mørket er gjennomtrengt av Gud og hans rike. Det finnes lysglimt overalt selv om de er så liten som et sennepsfrø. Men de kan vokse seg stort som et tre.

Med andre ord. Ta vare på de gode tingene som skjer i livet ditt uansett hvor liten de tilsynelatende er. Det er her Guds rike kan finnes i mitt liv og det vil bli overraskende hvor mye det kan bli. Et sennepsfrø blir til et stort tre.

Gud er nær i hvert øyeblikk, men noen ganger er det mer følbart.

Husk hvert smil som har varmet opp dagen din, hver gode samtale, melodier som fanger deg eller setninger du har lest i en bok, eller hørt i en film som fikk deg til å føle en dyp fred, en blomst, et tre, en utsikt, et menneske som gjorde deg glad, en bibeltekst som du plutselig forstod, en hjelp du har fått eller kunne gi, din evne til å elske, et sted hvor du uten press kan finne ut av hvem du er og hva du vil, en situasjon der du hadde mot til å gjøre det som er riktig uten å være redd for noe eller noen, et varmt brød på veien hjem fra bakeriet… Denne listen kan fortsettes uendelig. Slike opplevelser er det viktig å huske , å oppbevare som skatter og å være takknemlig for. Det er ikke lottogevinsten eller det store huset eller den viktige stillingen som kan gjøre oss lykkelige fra bunnen av. Det ville bety at vi er avhengige av å hå flaks hvis vi vil lykkes i live.  Det er de gode øyeblikkene der vi føler oss Gud litt nærmere enn vanlig som gir oss en forsmak på Guds rike som omgir oss i den synlige og usynlige virkeligheten.

Jeg tror at vi får en annerledes start på dagen hvis vi, om morgenen før vi reiser oss,  tar oss et minutt i takknemlighet for at Gud og hans rike omgir oss også denne dagen som han har gjort det dagen før,  og som han vil gjøre det morgen også. 

Ære være Faderen og Sonen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet Amen

 

 

 

Tilbake