Babysong


Kyrkja i Sirdal tilbyr babysong på Tonstad våren 2019.  Dette er eit tilbod til born i alderen 0 - 2 år, i lag med ein vaksen. På grunn av liten interesse har me tatt pause frå babysong på Kvæven eit semester. Men meld gjerne frå ved interesse for oppstart att!

 

Me lærer enkle songregler og songar av ulikt slag. På babysong får barnet høve til å uttrykka og utfalde seg musikalsk. Det er eit mål å skapa ei felles oppleving gjennom å leike, synga og utforska i lag med barnet sitt. Me håper òg at dette kan vere ein fin arena til å treffa andre i same livssituasjon.

Me startar opp kl 10:30, og et lunsj saman etter dette.

 

Datoar for babysong på Tonstad bedehus:

17. januar

31. januar

28. februar - på Sirdalsheimen

14. mars

28. mars

11. april - på Sirdalsheimen

25. april

9. mai

23. mai - på Sirdalsheimen

6. juni

20. juni

 

 

 


Ansvarleg: Anne Berit Frøysnes

Tilbake