Andakt Lysmesse 5. desember 2021


Andakt lysmesse  v/sokneprest Christiane Krahner  2. søndag i advent  Offer: Stefanusalliansen VIPPS Haughom kapell eller  97182. 

 

Det er 2. advent og dagen er så fin som den bare kan være. Vi har fått snø og kulde. Nå er det mørkt ute. Da er det spesielt koselig å sitte her i kirken med levende lys. Dette er en veldig festlig og berørende atmosfære som gir oss en idé om hva Jesaja mener når han skriver: «Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys.»

Hver og én av oss har nok egne tanker om hvor i livet man akkurat nå trenger lys.

Det som vi kanskje har til felles, er sannsynligvis at vi er bekymret for eller bare lei av å oppleve den fjerde koronabølgen med alle sine kjente bivirkninger. En gammel kjendis tok oss igjen. Hvor mye nedstenging vil vi oppleve i den nærmeste framtiden? Vil næringslivet takle en ny runde? Kan familien møtes til jul? Hvordan vil gudstjenestene se ut? 

Ja, vi sliter med pandemien og med det som kommer i hop med den.  Men i alle våre bekymringer, glemmer vi fort de som opplever pandemien som en forverring av et allerede uutholdelig liv. For disse menneskene kom korona bare i tillegg. Disse menneskene, spesielt barn og ungdom som har det vanskelig og som ikke få det de trenger i det hele skal vi i kveld ha i fokus, disse skal vi be for.

Denne gudstjenesten er lagt opp til at vi utvider og forandrer synsvinkelen og at vi forstår: Alt som lever på denne jordkloden er skapt til en helhet. Vi er avhengige av hverandre og hver krenkelse, enhver urettferdighet et enkelt menneske opplever vil til slutt komme tilbake til alle oss. Denne verdenen hadde kommet mye lenger hvis vi hadde forstått hvor viktig det er at alle får en sjanse til å utfolde sitt potensial. Hvert barn som kommer til verden har evner denne verden har behov for.

Hvert barn og hver ungdom som dør av krig, vold, sult eller manglende behandling ved sykdom, hvert barn og hver ungdom som blir fysisk eller psykisk mishandlet, mobbet, ikke får tilgang til utdanning eller er på flykt uten å finne en trygg hjem er en bortkastet sjanse for denne verden.

Hvor mange dyktige forskere og leger, omsorgsfulle sykepleiere, forfattere, låtskrivere, lærere, håndverkere, bønder osv. har denne verdenen gått glipp av? Kanskje kunne kreft, demens og andre uhelbredelige sykdommer vært helbredelig i lang tid hvis alle hadde fått en sjanse til å utfolde sine evner?

Denne gudstjenesten i dag vil gi rom til å tenke mer enn ellers på hvor viktig det er at barn har en barndom der de er friske, kan leke, lære, og drømme i stedet for å dø eller jobbe og bekymre seg som voksne. Fordi hvert barn er et Guds barn og bærer Guds løfte om framtid i seg.

Gud selv kom til verden som et barn, og med dette ville han gi et tegn, skriver Jesaja.

Han kommer stille, som et mildt lys og minner oss om: Håpet kommer stille noen ganger, og skjørt - som et barn, men likevel mektigere enn soldater, armeer, enhver konge og enhver diktator.

Jesus selv forbløffer og irriterer gang om gang både disiplene og folk som står omkring med hvert ord han sier og hver handling han gjør. Alle var så overrasket da han sa «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»  Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Jesus setter barnet i samfunnets sentrum – de er systemrelevante. Det betyr: Gud setter ikke bare pris på de små, han virker gjennom dem.  Vi kan ikke erkjenne Gud så lenge vi ikke snur tankene våre og setter de sårbare og forsvarsløse i sentrum av våre tanker og handlinger.

I adventstiden venter vi på Gud som ankommer i vår verden. Ofte spør vi hvordan vi skal ta han imot. «Hvorledes skal jeg møte og favne deg, min skatt.», slik begynner en av våre adventssalmer.

La oss møte barnet som barna, med åpenhet og undring, med ærlig glede og lysglimt i øynene, som kan leve for øyeblikket i 100% lykke, uten mistanker og bekymring. Barn beregner ikke fordeler og ulemper eller takterer hvem de skal holde med.

Barnet Jesus venter på oss. Han vet at den som kommer til krybben og åpner hjertet sitt slik som et barn, den kom for hans skyld og den kom for å forandre verden. Jo flere vi er jo bedre lykkes vi med å skape en verden der alle kan leve i fred og rettferdighet.

Vi har en ny sjanse hver ny dag og barnet Jesus sier til oss: Dere er velsignet og elsket og store som et barn.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Tilbake