Gudstjenester, andakter og Aktivitetsdag (Kvæven) i påsken i Sirdal frå Skjærtorsdag til 1. påskedag


 

SKJÆRTORSDAG:

 

Kl. 11.00 Ålsheia skisenter

Andakt v/påskeprest Frode Helvig

Sirdalsløpet starter kl. 11.15

Kl. 13.00 Raubestøl (Øksendalheia)

Andakt

Kl. 18.00 Tonstad kyrkje

Gudsteneste m/nattverd

Christiane Krahner, Kjetil Ø. Eidevik

Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet

Kl. 20.00 Lunde kyrkje

Gudsteneste m/nattverd

Christiane Krahner, Kjetil Ø. Eidevik

Takkoffer: Misjonsprosjekt

i Ecuador

 

LANGFREDAG:

 

Kl. 13.00

Einar Kvinen sitt hus, ute (300 meter fra Kvinen turisthytte)

Distanse: Fra Flesebekk, Solheimsdal, ca. 9 km

Fantastisk skitur i høyfjellet

Friluftsgudsteneste

V/Christiane Krahner

Snø- og værforbehold

Kl. 18.00 Kvævemoen kapell

Familiesamling, påskevandring v/påskeprest Frode Helvig

Takkoffer: Kirkens SOS

Kl. 19.30 Tonstad kyrkje

Musikkandakt

Kjetil Ø. Eidevik, Trompet Tina Skeie

Song, musikk, tekstlesing

 

PÅSKEAFTAN:

 

Kl. 12.00 Josdal hyttegrend

Andakt v/Hanne Fodstad

Familieskirenn

 

Kl. 12.00 Rypekro

Andakt

Espelidrennet
 

Kl. 13.30 Kvævemoen kapell, ute v/porten

Familiesamling v/påskeprest

Frode Helvig, takkoffer: KRIK

Ein del av programmet på Kvæven. Aktivitetsdag påskeaften:  Her

 

1.PÅSKEDAG:

 

Kl. 11.00 Tonstad kyrkje

Høgtidsgudsteneste m/dåp

Christiane Krahner, Kjetil Ø. Eidevik

Trompet Tina Skeie, korgruppe

Takkoffer: Misjonsprosjektet i Spania

 

Kl.11.00 Kvævemoen kapell

Høgtidsgudsteneste m/nattverd.

Påskeprest Frode Helvig, Sverre Eftestøl

Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet


 

Tilbake