Tonstad barnekor starter opp igjen!


Tonstad barnekor har fyrste øving torsdag 29.august i Tonstad kyrkje.

 

Tonstad barnekor er eit kor for born som går i 1.-4.klasse. Dirigent er Ragnhild Maria Sandvik, som og er song og pianolærar ved Sirdal musikkskule.

Øvingane blir i Tonstad kyrkje på torsdagar kl 17-18. Fyrste øving er fyrstkommande torsdag, 29.august. 

Barnekoret opptrer på nokre familiegudstenester kvart år, og på nokre andre arrangement i lokalmiljøet.

Hjarteleg velkomen til å vere med å synge!

Tilbake