24. juli, Olsok, Friluftsgudsteneste Kvinen


 

Kvinen, v/Einar Kvinen sitt hus

Søndag 24. juli kl. 13.00, Olsok

 Friluftsgudsteneste

 

v/pensjonert prost i Mandal,

Per Ragnar Haraldstad

 

Kvinen (300 menter frå Kvinen turisthytte)

Fjelltur i fantastisk fjellterreng

Åtte km på sti. Felles start kl. 09.30 frå Donsen.

Inkøyring frå Tjørhom til Solheimsdalen og vidare til Donsen, parkering der vegen sluttar

Interessant historie med bygging av planlagt veg

Naturlos: Jorunn Kydland (tlf. 900 54 063)

Samling ved Einar Kvinen sitt hus (ikkje toalett)

Kollekt til dekning av utgifter

Arrangør: Sirdal Historielag og Sirdal sokneråd

 

Tilbake