Innsettelse av ny sokneprest 6. juni, Lunde kyrkje


Christiane Krahner innsettes til ny sokneprest i Sirdal kyrkjelyd 6. juni i Lunde kyrkje kl. 11.00.

For informasjon, se kalenderen på denne siden, eller avisen agder fredag 4. juni.

Velkommen!

 

Tilbake