Jenny Kristin Fidjeland er tilsatt som kyrkjelydsarbeider i et vikariat i et år


Jenny Kristin Fidjeland er tilsatt i et vikariat i et år som kyrkjelydsarbeider. Jenny begynner 12. august 2019. Hun får ansvaret for trosopplæringen, barn 0-18 år sammen med Inger Solveig Høyland. Vi er svært glade for at Jenny takket ja til stillingen og gleder oss til hun skal begynne. Jenny vikarierer for Anne Berit Frøysnes som skal ha permisjon.

 

Tilbake