Smitteverntiltak for kyrkja i Sirdal, oppdatert 30. mars 2020


I tråd med kommunens smitteverntiltak har vi besluttet at en rekke gudstjenester og arrangement må avlyses. Dette for å begrense utbredelsen av Korona - viruset.

 

 

 

Oppdatert 30. mars 2020:

Vi vil bidra til å gjøre vårt beste for å hindre spredning av korona-smitten.

(Evt. dåp, vigsler og begravelser vil bli gjennomført med begrenset antall til stede).

Vi vil søke å være kirke også i tiden fremover. Vi vil legge ut forskjellig ting på hjemmesiden og facebook og du kan ta kontakt hvis du ønsker det?

Har du behov for å snakke med presten, kan du ringe Rolf Eriksen tlf. 480 40 876 eller sende en mail: rpe@sirdal.kyrkja.no,, m.fl. (se eget oppslag på vår side).

Vi forholder oss til pålegg fra myndigheter sentralt og lokalt fra Sirdal kommune (se kommunens hjemmeside, nederst), men også råd fra kirkens egne organer.

  1. Alle gudstjenester og arrangement i mars er avlyst, fra og med 13. mars, til og med påsken. Det kan bli lenger.
  2. Kyrkjekontoret er stengt for publikum inntil videre..
  3. Ansatte kan ikke delta på møter der de er fysisk tilstede.
  4. Det blir ikke stabsmøter på kyrkjesenteret eller annen plass. Stabsmøtene blir på telefon, skype, messenger eller annen hensiktsmessig måte.
  5. Ansatte som kan ha hjemmekontor må ta med seg pc og lader og annet nødvendig utstyr hjem. Andre ansatte gjør praktisk arbeid/alternativt arbeid så langt det lar seg gjøre.
  6. Årsmøte 29. mars utsettes. Det vil bli umiddelbart etter en gudstjeneste når disse starter opp igjen.

------------------

Gudstjenester i kirkene 15. og 29. mars er avlyst.

Seven konsert 15. mars avlyses.

Favorittsalmekveld 26. mars avlyses.

Årsfest 29. mars på Tonstad bedehus avlyses.

Sirdal Blandakor, det er ingen øvelser i mars.

Arrangement som ligger lenger fram i tid vurderes fortløpende.

Smittevertiltak i Sirdal i Sirdal kommune 12. -19. mars, se kommunens hjemmeside.

Biskopenes instruks og veiledning, se Agder og Telemarks bispedømmeråd sin hjemmeside.

Vedrørende hygiene, se Folkehelseintituttets hjemmeside.

Tilbake